2016

Sirkusesityksiä enemmän kuin koskaan!

Suomalaiset sirkusryhmät ja Cirko – Uuden sirkuksen keskus järjestivät vuonna 2016 yhteensä 1302 esitystä, jotka keräsivät Suomessa ja ulkomailla kaiken kaikkiaan 234 943 katsojaa. Esityskertojen ja katsojien määrän nousu on vuoteen 2015 verrattuna huomattava. Esitysten määrä on noussut 27 prosenttia ja katsojien määrä 32 prosenttia.

Kaiken kaikkiaan sirkusesityksiä tilastoitiin vuodelta 2016 yhteensä 1726 esityskertaa ja ne keräsivät yhteensä 446 650 katsojaa. Tässä luvussa ovat nykysirkuksen lisäksi mukana perinteisten kiertävien sirkusten – Sirkus Caliban ja Sirkus Finlandian – esitykset ja katsojat. Tanssiteatteri Hurjaruuthin järjestämää 92 sirkusesitystä ja niiden keräämää 30 943 katsojaa ei ole laskettu sirkuksen kokonaislukuihin mukaan.

Toiminta kotimaassa vahvistuu

Sirkusryhmien ja sirkuskeskuksen Suomessa järjestämien esitysten ja katsojien määrä vuonna 2016 on noin neljännes enemmän kuin edeltäneinä viitenä vuonna keskimäärin. Kotimaassa esityksiä nähtiin 816 ja niillä oli katsojia 94 259. Sirkusryhmien omien teosten esityksistä lähes kaksi kolmasosaa esitettiin Suomessa, kun vuonna 2015 vastaava luku oli alle puolet.

Kotimaan toimintaan toi nostetta Konserttikeskuksen “Sirkusta kouluihin” -pilottihanke, jonka ansiosta kolme sirkusryhmää pääsi esiintymään kiertueilla lähes 20 000 lapselle ympäri Suomea. Kotimaan esitystoiminnan volyymin nousu liittyy osittain myös tilastoinnin kattavuuden paranemiseen, kun yhä useampi ryhmä on saatu mukaan tilastoinnin piiriin. Alalle kuitenkin koulutetaan koko ajan myös uusia taiteilijoita, minkä seurauksena sirkusryhmiä ja työryhmiä perustetaan jatkuvasti. Vuoden 2016 tilastossa on mukana jopa 40 toimijaa, kun viime vuosina tavanmukainen määrä on ollut reilu parikymmentä.

Suomalaisella sirkuksella ennätysyleisö maailmalla

Suomalaista sirkusta näki vuonna 2016 maailmalla yli 140 000 katsojaa. Ulkomaille suuntautuneiden vierailujen osalta sekä esitys- että katsojamäärä on edeltäneiden viiden vuoden keskimääräisiin lukuihin verrattuna yhä kasvussa. Vierailuja tehtiin Afrikkaa lukuun ottamatta kaikkiin maanosiin, yhteensä 32:een maahan. Yksittäisistä maista suomalaiset ryhmät vierailevat edelleen eniten Ranskassa, mutta myös Iso-Britanniassa käydään paljon. Saksa on entistä merkittävämpi markkina-alue ja on odotettavissa, että kasvu saksankielisessä Euroopassa jatkuu.