2008

Tilastossa uusia sirkusryhmiä

Tilastoituja sirkusesityksiä oli vuonna 2008 yhteensä 804, mikä on 23 prosenttia edellisvuotta enemmän. Esitysmäärän lisäys johtuu siitä, että tilastossa on mukana viisi nykysirkusryhmää ja kaksi tuliryhmää enemmän kuin edellisvuoden tilastossa.

Nykysirkusryhmien tilastoitujen esitysten määrä vuonna 2008 oli yhteensä 422 esitystä. Verrattaessa edellisvuoden tilastoon esitysmäärä on kasvanut 7 prosenttia. Ilman valtionavustusta toimineiden nykysirkusryhmien osuus nykysirkuksen esityskerroista ja katsojista oli vuonna 2008 yli 60 prosenttia.

Sirkusesitysten kokonaiskatsojamäärä vuonna 2008 oli 317 643 katsojaa, missä on kasvua 14 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kasvu johtuu pääosin tilastoon tuoduista uusista toimijoista.

Nykysirkusryhmien esitykset ovat vuonna 2008 keränneet kotimaassa 37 312 katsojaa ja ulkomailla 21 161 katsojaa. Katsojamäärä miltei kaksinkertaistui kotimaassa edellisvuoteen verrattuna ja reilu kolmannes suomalaisen nykysirkuksen yleisöstä oli maamme rajojen ulkopuolella. Vuonna 2008 seitsemän suomalaisen sirkusryhmän teoksia nähtiin yhteensä 13 maassa.