2007

Perinteinen sirkus mukaan sirkustilastoon

Tilastoitujen sirkusesitysten kokonaismäärä vuonna 2007 oli yhteensä 653 esitystä. Määrä on kasvanut edellisvuoden tilastoon verrattaessa 279 esityksellä, mistä 257 esityksen lisäys johtuu Sirkus Finlandian tuomisesta mukaan sirkustilastoon uutena toimijana. Sirkus Finlandian koko maan laajuinen esityskiertue nähtiin 130 paikkakunnalla vuonna 2007.

Nykysirkusryhmien tilastoitujen esitysten määrä vuonna 2007 oli yhteensä 396 esitystä. Lukemassa on huomioitu keskinäisten vierailujen aiheuttamat päällekkäisyydet. Verrattaessa edellisvuoden tilastoon esitysmäärä on kasvanut 6 prosentilla. Vuonna 2007 tilastossa on mukana useita uusia sirkusryhmiä.

Suomalaisten nykysirkusryhmien esitykset ovat vuonna 2007 keränneet kotimaassa 18 967 katsojaa ja ulkomailla 40 577 katsojaa. Suomalaisen nykysirkuksen yleisöstä kaksi kolmasosaa oli siis maan rajojen ulkopuolella.

Ulkomaanesitysten määrä on kasvanut edellisvuoden tilastoon verrattuna 113 % (106 esityskertaa). Kasvusta suuri osa selittyy Circo Aereon esitysmäärien kasvamisella. Circo Aereon ulkomaan vierailuesitykset lisääntyivät edellisvuoteen verrattuna 100 esityskerran verran samalla kun ryhmän kokonaisesitysmäärä on miltei kaksinkertaistunut (kasvua 90 %).

Tilastoitujen sirkusesitysten kokonaiskatsojamäärä vuonna 2007 oli 279 544 katsojaa. Tästä perinteisen sirkuksen osuus oli 220 000 katsojaa. Nykysirkusesitykset keräsivät keskimäärin 150 katsojaa esityskertaa kohti. Perinteisen sirkuksen tilastoitujen esitysten katsojamäärä oli 856 katsojaa esitystä kohti.

Vuonna 2007 kuuden suomalaisen sirkusryhmän teoksia nähtiin yhteensä 24 maassa kotimaa mukaanlukien.