Pääkäyttäjä

Orpoteokset: Kun admin lisää teoksen, se pitää käydä orpoteoksissa linkittämässä ryhmään. Valitse + näppäin ja liitä ryhmään.