Ohjeita sirkuksen tilastointiin

MITÄ TILASTOIDAAN?

Sirkustilastoon kerätään tietoa sirkuksen ammattilaisesitysten määrästä ja katsojista. Esitysten lisäksi kerätään tietoa sirkustoimijoiden järjestämistä yleisötyötapahtumista ja niiden osallistujamääristä. Valtion toiminta-avustusta saavilta sirkusryhmiltä kerätään myös taloustiedot. Julkaistavat tilastoluvut perustuvat toimijoiden omaan ilmoitukseen.

Yhteistuotettujen teosten esitykset ja katsojat tilastoidaan kaikille tuotanto-osapuolille, mutta lopullisessa tilastossa päällekkäiset luvut vähennetään esitysten ja katsojien kokonaismääristä. Yhteistuotannolla tarkoitetaan yhden tai useamman kumppanin välistä tuotantoa, jossa osapuolet sopivat etukäteen taloudellisen ja taiteellisen tuotantopanoksen ja -vastuun jakamisesta jo harjoitus- ja kantaesitysvaiheessa. Valmiista teoksesta ei voi jälkikäteen sopimalla tehdä yhteistuotantoa.

Tilastot ilmoitetaan ryhmäkohtaisesti. Ryhmä voi olla pysyvä tai jonkin teoksen ympärille koottu työryhmä. Ryhmä ilmoittaa esitystilastoon omat sirkusesityksensä kotimaassa ja ulkomailla sekä järjestämiensä sirkusvierailujen esitykset. Suunnittelutöitä tai esiintymisiä sirkuksissa, varietee-ohjelmistoissa tai vastaavissa ei ilmoiteta, ellei kyse ole ilmoitusta tekevän ryhmän yhteistuottamasta teoksesta. Tilastoon ei myöskään merkitä esiintymisiä teatteri- tai televisiotuotannoissa. Sirkuskoulujen oppilasesitykset eivät kuulu tämän tilastoinnin piiriin.

Esitystoiminnan lisäksi tilastoidaan sirkustoimijoiden toteuttamaa yleisötyötä. Yleisötyöllä tarkoitetaan esitysten rinnalla toteutettua taidelähtöistä, ammatillisesti johdettua toimintaa, joka on suunnattu sirkuksen nykyiselle tai tavoitellulle yleisölle. Yleisötyötapahtumia voivat olla esimerkiksi teosesittely, yleisökeskustelu, avoimet harjoitukset jne. Sirkusammattilaisille tai ammattiin opiskeleville suunnattu toiminta, kuten residenssit, workshopit, luennot, tai sirkuksen harrastustoiminta eivät kuulu tämän tilastoinnin piiriin.

 • Katsojat lasketaan esityskohtaisesti
  Esitys on kokonaisuus, jonka katsoja näkee yhdellä lipulla, vaikka se sisältäisi useita teoksia. Jos teoksella / teoskokonaisuudella on ollut samassa esitystilassa pidempi esityskausi, merkitään koko kausi yhdellä kertaa (esityskerrat ja katsojat yhteensä), ei jokaista esitystä erikseen.
 • Teos vai muu esitys?
  Teoksella tarkoitetaan kantaesitettyä ja valmista kokonaista teosta. Muulla esityksellä taas numeroa, räätälöityä esitystä, demoa jne.
 • Work in progress
  Demot ja work in progress -esiintymiset kirjataan yleisötyöksi, jos ne ovat muodoltaan yleisökeskustelun tai avoimen harjoituksen tyyppisiä. Jos ne ovat lähempänä kantaesitettävää teosta, kuten usein esim. Subcase- tai CircusNext-tapahtumien work in progress -esitykset, merkitään ne esitystilastoon “Muihin esityksiin”. Älä ilmoita samaa demoa kahteen kertaan, vaan valitse tyypiksi joko yleisötyö tai muu esitys.
 • Ennakko vai avoin harjoitus?
  Yleisö- tai kutsuvierasennakko voidaan laskea esitystilastoon, kun ns. valmis teos esitetään yleisölle juuri ennen varsinaista ensi-iltaa. Jos kyseessä on avoin harjoitus testiyleisön kanssa, tilastoidaan se yleisötyön puolelle.
 • Tilausnäytös vai ei?
  Tilausnäytös on esitys, jossa esitystilan kaikki katsomopaikat on myyty ”tilaajalle”, eikä muulla yleisöllä sen vuoksi ole mahdollisuutta ostaa siihen lippuja. Tilausnäytöksen katsojat voidaan merkitä tilastoon katsomokapasiteetin mukaan. Esitystä, johon on avoin lipunmyynti tai vapaa pääsy, ei lueta tilausnäytökseksi. Sellaisten katsojat merkitään aina todellisen yleisömäärän mukaan.
 • Yleisötyötapahtumien osallistujamäärä
  Kun yleisötyötapahtuma on kokonaisuus, jossa on useampi tapaamiskerta (esim. kurssi, työpaja jne.) ja osallistujat ovat kaikilla tapaamiskerroilla jotakuinkin samat, ei osallistujia lasketa eri kerroilta yhteen, vaan merkitään keskimääräinen osallistujamäärä per kerta. Vaihtoehtoisesti, jos useamman tapaamiskerran tapahtuma on ilmoittautumisella rajattu, voidaan merkitä ilmoittautuneiden määrä.

TIETOJEN ILMOITTAMINEN

Tiedot ilmoitetaan verkossa alkuvuodesta 2018 uudistetulla lomakkeella. Tilastokyselyyn pääsee yksilöllisellä linkillä, joka on ryhmäkohtainen, eikä sen käyttöön tarvitse käyttäjätunnusta tai salasanaa. Tarkoitus on, että tiedot täytetään vuodesta toiseen saman linkin kautta. Linkin saa pyytämällä Sirkuksen tiedotuskeskuksen tilastonlaatijalta.

Pikaohje

 • Avaa saamasi linkki.
 • Valitse vasemmasta ylälaidasta ”New response”.
 • Täytä avautunut lomake ja klikkaa ”Lähetä”. Lähetetyistä vastauksista muodostuu lista linkistä avautuvalle sivulle. Kunkin lähetetyn vastauksen tiedot näkyvät yhdellä rivillä.
 • Jos haluat tarkastella tai muokata jo lähetettyä vastausta, valitse rivin vasemmasta reunasta ”Edit”.
 • Jokaista esitysjaksoa ja yleisötyötapahtumaa (tai sellaisen jaksoa) kohden täytetään oma ilmoitus valitsemalla ”New response”.
 • Kustakin esitetystä teoksesta syötetään esitys- ja katsojamäärien lisäksi teostiedot erillisellä ilmoituksella valitsemalla ilmoituksen tyypiksi ”Ohjelmistotiedot”.
 • Kun olet lähettänyt ilmoituksen kaikista tilastoitavan vuoden esityksistä ja tapahtumista sekä täyttänyt ohjelmistotiedot ja ne näkyvät riveinä linkistä avautuvalla sivulla, olet valmis.
 • Tiedot imuroidaan järjestelmästä määräajan mentyä umpeen, mutta näkymä jää sellaisenaan käyttöösi jatkoa varten.
 • Tilastoinnista ei tarvitse erikseen poistua tai kirjautua ulos. Voit yksinkertaisesti sulkea selaimen. Huomioi kuitenkin, että jos käytät julkista konetta, tulee selaimen välimuisti ja sivuhistoria tyhjentää sulkemisen jälkeen.

Voit siirtyä lomakkeessa tabulaattori-näppäimellä kysymyksestä toiseen. Enter-näppäin toimii lähetyskomentona.

Vastaukset listautuvat linkistä avautuvalle sivulle siinä järjestyksessä kuin ne on syötetty. Näkymää voi järjestää vaikkapa ilmoitustyypin tai  tilastointivuoden mukaan klikkaamalla haluttua kohtaa otsikkoriviltä.

Tällä hetkellä syötettyä vastausta ei voi poistaa. Jos esimerkiksi huomaat, että sama esitys on syötetty kahteen kertaan, mene muokkaukseen ”Edit”-painikkeesta ja kirjoita ”Muita tietoja”-kohtaan, että kyseessä on turha / poistettava vastaus. Ominaisuus, jolla käyttäjä voi itse poistaa vastauksen, on kehitteillä.

Kiinnitä huomiota, että teosten tuottajat tulee merkittyä oikein. Tuottajan perusteella määräytyy, lasketaanko esitys omiin vai vierailijoihin.

Älä jätä lomaketta keskeneräisenä auki selaimeen, ettei istuntosi vanhene ja sinun tarvitse täyttää tietoja uudelleen.

Jos tilastoilmoitusta tekee organisaatiossa useampi henkilö, pitäkää huoli, ettette toisistanne tietämättä täytä samoja tietoja useaan kertaan. Järjestelmä nimittäin sallii yhtäaikaiset käyttäjät, mutta vastausten lista ei välttämättä päivity kaikkien käyttäjien näkymässä reaaliaikaisesti. Tietoja muokattaessa viimeisenä lähetetty jää voimaan.

Muista esitystietojen lisäksi ilmoittaa sekä yleisötyön luvut että ohjelmistotiedot vuoden aikana esitetyistä teoksista (erityisesti kantaesitetyistä teoksista). Tiedot ohjelmistossa olleista teoksista tarvitaan tilastojen yhteydessä julkaistavaa ohjelmistoluetteloa varten. Tiedot syötetään omilla ilmoituksillaan valitsemalla lomakkeessa tyypiksi ”Yleisötyötapahtuma” tai ”Ohjelmistotiedot”.

Jos määräajan umpeuduttua ennen tilastojen julkaisua huomaat virheen tai puutteen lähettämissäsi tiedoissa, ota heti yhteyttä tilastonlaatijaan.

Jos linkki joutuu kadoksiin, voit pyytää sen uudelleen tilastonlaatijalta (tammikuusta kesäkuuhun) tai tiedottajalta (elokuusta joulukuuhun). >> Henkilökunnan yhteystiedot