NuoraNORD (2018–19)

Sirkuksen tiedotuskeskuksen koordinoima NuoraNORD on suunnattu toimintansa alkuvaiheessa oleville pohjoismais–baltialaisille sirkustaiteen ryhmille ja yhteisöille, joilla on haasteita organisaatioiden toiminnan vakiinnuttamisen kanssa. Hankkeessa keskitytään erityisesti strategiseen ajatteluun, toimintaprosessien suunnitteluun, toimintamallien vakauttamiseen sekä toiminnan pitkäjänteiseen kehittämiseen. Ryhmien osaamista kehitetään teemallisten työpajojen sekä räätälöidyn neuvonnan ja mentoroinnin kautta.

NuoraNORD hankkeen kumppanit ovat Sirkuksen tiedotuskeskus, Re Riga! Festival (Latvia), Arts Printing House (Liettua) ja Manegen (Ruotsi). Hanketta on tukenut Pohjoismainen kulttuuripiste.

Hankkeessa järjestetään neljä työpajakokonaisuutta – yksi jokaisessa partnerimaassa. Osallistujat valitaan kustakin partnerimaasta ja he osallistuvat kaikkiin hankkeen työpajoihin. Työpajat sisältävät tuotannollisia teemoja sekä henkilökohtaista mentorointia paikallisilta alan ammattilaisilta. Työpajat toteutetaan vuoden 2018 aikana. Tavoitteena on, että osallistujat muodostavat hankkeen aikana vahvan pohjoismais–baltialaisen verkoston sekä kehittyvät ja kehittävät ryhmiään strategisesti ja tuotannollisesti.

Hanketta koordinoi Sirkuksen tiedotuskeskuksessa Isabel Gonzaléz
()