Nuora – nuorten sirkusryhmien kehittämishanke

Kuvassa Nuora-työpajan osallistujat kertovat toisilleen omista vahvuuksistaan.
Toisen Nuora-työpajan tunnelmia vuodelta 2016.

Tiedotuskeskus käynnisti marraskuussa 2015 Nuora – nuorten sirkusryhmien kehittämishankkeen. Hanke tarjosi nuorille sirkusryhmille sekä osaamista että suoraa resurssia toiminnan vakauttamiseen ja kehittämiseen. Hankkeessa pyrittiin lisäämään ja kehittämään alan sisäistä yhteistyötä sekä parantamaan alan toimijoiden yrittäjätuottajaosaamista. Tämä toteutettiin suoran mentoroinnin sekä avoimien työpajojen kautta. Hanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö.

Nuora-kehittämishankkeeseen valittiin joulukuussa 2015 neljä sirkusryhmää, jotka sitoutuivat osallistumaan ja osarahoittamaan hanketta, toteuttamaan hankesuunnitelman ja raportoimaan siitä tiedotuskeskukselle. Valitut ryhmät saivat hankkeen kautta maksimissaan 6 000 euron tuotantotuen, ja he sitoutuivat maksamaan sen päälle 25 %:n omarahoitusosuuden.

Hankkeeseen valittiin sirkusryhmät Ilmatila, Nuua, Sirkus Aikamoinen sekä Zero Gravity Company. Ryhmiltä vaadittiin, että niillä ei ole ollut aiemmin palkattua tuottajaa tai vakiintuneita tuotantorakenteita. Ryhmien oli käytettävä saamansa tuotantotuki kokonaisuudessaan tuottajan palkkakuluihin. Hankkeessa järjestettiin lisäksi 4 koko kentälle avointa työpajaa sekä vapaamuotoisempia tuottajakahveja.

Hanketta koordinoi tuottaja Anni Hiekkala. Lisätietoa hankkeen tuloksista >>