Nuorallatanssin tutkimuslaboratoriot keväällä 2023

Sanja Kosonen järjestää nuorallatanssin ammattilaisille ja – opiskelijoille suunnattuja tutkimuslaboratorioita osana monivuotista nuorallatanssin liikekielen tutkimusprojektia. Tavoitteena on kasvattaa ymmärrystä nuorallatanssista teoreettisesti ja fyysisesti, nuorallatanssijan näkökulmasta ja luoda sitä kautta aivan uudenlaista nuorallatanssitaidetta.

Nuorallatanssin liikekieli on tänä päivänä edelleen vahvasti sidottuna historiaan ja perinteisiin ja se ammentaa erityisesti klassisen baletin ja kansantanssien askelista. Ideana on rikkoa juurtuneita muotoja, käyttämällä työkaluja ”ei-muotoon ”- perustuvien tanssilajien kirjosta. (mm. somaattiset tanssimuodot, buto ja kontakti-improvisaatio). Kyse ei ole siirtää suoraan ko. tanssilajeja nuoralle, vaan kyseenalaistaa nuorallatanssia niiden antamien työkalujen kautta. Etsimme, mikä olisi nuorallatanssin oma liikekieli, eli mitä epätasapainon hallinnan liikekielellä voidaan ilmaista.

Butoa ja nuorallatanssia yhdistävä laboratorio pidetään 22.–27.5.2023 Rankan Bretagnessa yhdessä buto-tanssija Minja Mertasen kanssa. Yleisölle avoimet ovet laboratorioon 27.5.2023.

Luu/vektoriliikettä ja nuorallatanssia kokeillaan 14.–17.5.2023 Turun Taideakatemialla yhdessä tanssija-koreografi Riikka Kosolan kanssa. Yleisölle avoimet ovet laboratorioon 17.5.2023

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:

Projektiamme tukee Taiteen edistämiskeskus Taike.