Avoin haku Ehkä-tuotannon vuoden 2024 ohjelmistoon

Ehkä-tuotanto hakee ehdotuksia vuoden 2024 ohjelmistoon. Ehdotus voi olla esimerkiksi yhteistuotantona tuotettava kantaesitys, vierailuesitys, projekti, työpaja, keskustelu, tapahtuma, luento tai 1–2 viikon työskentelyresidenssi Nykytaidetila Kutomolla. Hakemuksia otetaan vastaan ensisijaisesti tanssi- ja esitystaiteen ammattilaisilta, jotka eivät ole täysipäiväisissä opinnoissa, ja hakijana voi olla yksittäinen taiteilija tai työryhmä.

Ehkä-tuotannon ja Nykytaidetila Kutomon ohjelmisto rakentuu eri reittejä: avoimen haun, kutsumenettelyn ja eri toimijoiden välisen yhteistyön kautta. Yhteisön käytössä olevat resurssit ovat rajalliset ja harkinnanvaraiset. Ehkän eri produktioihin suuntama tuki määräytyy aina kulloinkin käytettävissä olevien taloudellisten edellytysten mukaisesti, jotka voivat vaihdella vuosittain. Toiminta perustuu yhteistyöhön, jossa tekijöiltä edellytetään omarahoitusosuutta ja omaa panosta työn kokonaistoteutuksessa.

Ehkä-tuotannon yhteistuotanto vuonna 2024 kattaa taiteilijoiden palkkakuluja työskentelystä ja esiintymisestä (1–3 kk/tuotanto), mentorointia, ennakko- ja teoskuvat, lipunmyynnin, lupamaksut, mainonnan sekä matka- ja muita tuotantokuluja. Tuotantoon sisältyy majoitus-, harjoitus- ja esitystila sekä tuotantokoordinaattorin ja muun henkilöstön työpanosta. Vierailuesityksistä maksetaan 1–2 päivän työskentelypalkka, esityskorvaukset ja kohtuulliset matkakulut sekä mahdollistetaan teoksen työstämistä Nykytaidetila Kutomolla. Työskentelyresidenssi sisältää taiteilijalle tai työryhmälle ilmaisen työtilan, asuintilat Nykytaidetila Kutomolla, matkakulukorvauksen ja mahdollisuuden avata työskentelyä yleisölle avoimen presentaation tai muun tapahtuman muodossa.

Ehkä-tuotannon kuratoima ja ylläpitämä Nykytaidetila Kutomo sijaitsee vanhassa Lainnon kutomorakennuksessa Turun Linnanfältin alueella, ja koostuu kahdesta studiosta. Tila ei ole esteetön. Perehdythän ennen ehdotuksesi muotoilemista tilojen soveltuvuuteen projektisi mahdollistamisessa.

Hakuaika: 3.–28.4.2023

Kirjoita hakemuksen alkuun selkeästi seuraavat asiat:
– hakemasi yhteistyömuoto tai -muodot (esim. yhteistuotanto, vierailuesitys, residenssi, työpaja jne.)
– mahdolliset ajankohdat työn toteuttamiseen
– projektin työryhmä (nimet ja työtehtävät)

Esittele ehdotuksesi tiiviisti (max 2 sivua). Sisällytä ehdotukseesi myös rahoitussuunnitelma.

Vapaamuotoinen hakemus lähetetään sähköpostitse perjantaihin 28.4.2023 mennessä osoitteeseen . Hakemus toimitetaan sähköpostin liitetiedostona pdf-muodossa (työsuunnitelma ja CV). Emme huomioi sähköpostikenttään kirjattuja tietoja. Nimeä liitteet selkeästi (hakijan nimi_työsunnitelma, hakijan nimi_cv).

Valinnoista päättää Ehkä-tuotannon taiteellinen johtaja Anna Torkkel yhdessä dramaturgi ja kirjoittaja Even Minnin kanssa. Päätöksistä ilmoitetaan kaikille hakijoille sähköpostitse 5.9.2023 mennessä.

Ehkä tuotanto: https://www.ehka.net/ehka
Kutomo: https://www.ehka.net/kutomo
Yhteistuotanto: https://www.ehka.net/ehka/production
Residenssi: https://www.ehka.net/kutomo/residency