Arvokeskustelua Kaikukortista – kiinnostavatko Kaikukortti-tilastot? 4.5.2023 Kannusalin Cafe Bar Luolassa Espoon keskuksessa

Hei! Kaikukortti-toimintaa kehitetään hankerahoituksella. Kutsumme Kaikukortin kulttuuritoimijoita keskustelemaan siitä, mikä merkitys ja arvo Kaikukortti-kohteena toimimisella on. Tarkoituksena on avata keskustelua siitä, koetaanko Kaikukortti aitona apuna ei-kävijöiden tavoittamiseen, ja mistä Kaikukortin (käyttö)tilastot kulttuuritoimijoiden mielestä kertovat. Toisaalta pohditaan myös sitä, mikä jää näkymättömiin, jos tarkastellaan vain Kaikukorttiin liittyviä tilastoja.

Olisi ihanaa saada sinut mukaan yhteiseen keskusteluun ja ideointiin. Keskustelussa on mukana myös viestinnän asiantuntija, viestintätoimisto måndagin perustaja ja toimitusjohtaja Arto Sivonen, jonka kanssa pohditaan, mikä tekisi Kaikukortti-kohteena toimimisesta ja Kaikukortin käyttötilastoista mahdollisimman kiinnostavia esimerkiksi median näkökulmasta.

Keskustelujen pohjalta kootaan viestintä- ja markkinointimateriaalia, jolla avataan Kaikukortti-käyntien erilaisia merkityksiä kulttuurikohteille ja kerrotaan kulttuuritoimijoiden roolista ja toiveista Kaikukortti-kohteena. Tavoitteena on myös tehdä näkyväksi arvokasta panostusta, jonka kulttuuritoimijat Kaikukortille antavat, ja jäsentää mahdollisuuksia ja hyötyjä, joita Kaikukortti-verkostossa mukana olemiseen voi liittyä.

Kenelle: Kaikukortin kulttuuritoimijoille

Aika: torstai 4.5.2023 kello 9.15–15.00

Tilaisuudessa on taiteellinen osuus. Tilaisuudessa tarjotaan aamukahvit sekä lounas.  

Paikka: tilaisuus järjestetään Kannusalin Cafe Bar Luolassa Espoon keskuksessa. Cafe Bar Luolan osoite on Kannusillankatu 4, 02770 Espoon kaupunki ja puhelinnumero 043 825 9307.

Kulkuyhteydet ja pysäköinti (siirryt Espoon kaupungin sivustolle)

Esteettömyys: Kannusalin Cafe Bar Luolaan johtaa mäki. Pääovet eivät aukea automaattisesti. Jos tarvitset apua mäessä tai pääovilla, soitathan infoon vahtimestarille numeroon 050 3687931. Pääoville on asetettu valmiiksi siirrettävät luiskat, sillä pääoven kynnys on yli 2 cm.

Cafe Bar Luolan sisällä liikkuminen on esteetöntä ja tiloissa on esteetön wc. Wc:n ovella on kuitenkin yli kahden (2) cm:n korkuinen kynnys. Kynnykseen voidaan tarvittaessa asentaa siirrettävä luiska. Luiska pyydetään infosta vahtimestarilta tai soittamalla numeroon 050 3687931. 

Kannusalin Cafe Bar Luolan tarkemmat esteettömyystiedot: Kannusalin saavutettavuus ja esteettömyys | Kannusali | Espoon kaupunki

Saavutettavuus: tilaisuudessa on suomenkielinen kirjoitustulkkaus. Jos tarvitset viittomakielen tulkkausta tai suomi-englanti-tulkkausta, ilmoitathan tarpeestasi ilmoittautumislomakkeella viimeistään 13.4.2023, kiitos! Kerrothan lomakkeessa myös, jos tarvitset induktiosilmukkaa tai sinulla on muita tilaisuuden saavutettavuuteen liittyviä tarpeita tai toiveita.

Tilaisuuden kieli: tilaisuuden pääkieli on suomi.

Ilmoittaudu työpajaan lomakkeen kautta (siirryt Google forms -lomakkeeseen)

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 26.4.2023. Tilaisuuteen mahtuu alustavasti 40 henkilöä.

Kaikukeskus voi tarvittaessa avustaa muutamia Kaikukortti-kohteita kohtuullisissa matkakustannuksissa (ei yöpymisissä). Tähän tarpeeseen liittyen voi olla suoraan yhteydessä: tai 040 931 0576/Aura.