Teoshaku Kehä-festivaalille on auki 6.3.–2.4.2023

Kutsumme sinut tuomaan teoksesi Kehään. Kehä on monitaiteellinen festivaali kahdelle, johon kaikkien taiteenalojen teokset ovat tervetulleita. Kehää vietetään seuraavan kerran Oulun alueella syyskuussa, 28.–30.9.2023. Kaikki teokset toteutetaan yhdelle kokijalle kerrallaan.

Haemme kolmenlaisia teoksia:

  1. Yksityisiä teoksia, joissa taiteilija ja kokija ovat tilassa kahdestaan, ehdottoman luottamuksellisesti.

  2. Julkisen kahdenkeskisyyden teoksia, joissa taiteilijan ja kokijan välistä kontaktia voi seurata laajempi joukko.

  3. Päivän aikana rakentuvia teoksia, joissa osallistuneiden jäljistä muodostuu näyttely, konsertti tai muu kokonaisuus. 

Tänä vuonna Kehän teoshaulla ei ole teemaa. Haluamme antaa festivaalin taiteilijoille vapauden tutkia taidemuotoa. Mikä sinua kutsuu juuri nyt? Minkä kahdenkeskinen taide tekee mahdolliseksi? Teokset voivat kestää muutamasta minuutista muutamaan tuntiin. Yhtä teosta voi toteuttaa myös kaksi tekijää, mutta budjettisyistä emme pysty valitsemaan montaa kahden taiteilijan teosta.  

Residenssi

Tänä vuonna Tehdas teatteri yhdistys ry tarjoaa kolmelle taiteilijoista mahdollisuuden työstää kehittymisvaiheessa oleva teos valmiiksi Tehdas teatterin Jokistudiossa Turussa 11.-24.9.2023. Residenssissä valmistuneet teokset esitetään jakson päätteeksi Turussa ja Kehä-festivaalilla.

Kehä-festivaalin rakenne

Teokset toteutetaan yhtenä päivänä avoimelle yleisölle Kulttuuritalo Valveella ja toisena päivänä eri hoitolaitoksissa, esim. palvelutalossa tai koulukodissa. Festivaali alkaa päivällä, joka varataan taiteilijoiden keskinäiselle kokemusten jakamiselle. Toivomme taiteilijoiden pystyvän osallistumaan koko festivaalille. 

Festivaali vastaa ohjelman tuotannosta, markkinoinnista sekä yhteydenpidosta hoitolaitoksiin. Sinulle taiteilijana lupaamme kotimajoituksen, yhteisiä ruokailuja, matkakulut, tukea teoksen mahdollisiin materiaalikuluihin sekä 750€ teospalkkion (250 €/festivaalipäivä). Jokistudion residenssiin valitut saavat residenssikaudelta 1500€ palkkion Kehän teospalkkion lisäksi. Valitettavasti emme pysty kattamaan Suomen ulkopuolelta tulevien matkakuluja. Kehään tarjottuja teoksia voidaan kutsua myös FINFRINGE-festivaalin ohjelmistoon.

Haku päättyy 2.4.2023 klo 23.59. Ilmoitamme valituksi tulleille viimeistään 30.4.2023.

Lisätietoja ja tarkemmat hakuohjeet (siirryt toiselle sivustolle)