Yhdeksäs tarjouskilpailu tapahtumista Kalasataman alueelle

  • Anne Roinisen Kalasataman valotaideteos vuonna 2022. (Kuva: Sami Perttilä)

Kalasataman tapahtumat ovat osa Kalasataman ympäristötaidehanketta, jonka tavoitteena on asukkaiden viihtyvyyden parantaminen pitkän rakentamisvaiheen aikana. Hankkeen avulla toteutetaan pysyvää ja väliaikaista taidetta sekä tapahtumia.

Nyt yhdeksättä kertaa järjestettävällä tarjouskilpailulla haetaan tapahtumia, esityksiä sekä kulttuuri- ja taidehankkeita, jotka elävöittävät Kalasataman asuinaluetta, lisäävät alueen viihtyisyyttä ja edistävät yhteisöllisyyttä alueella.

Tarjouksen jättäjän tulee olla rekisteröitynyt yhteisö, esimerkiksi taiteen ammattilaisyhteisö, taidelaitos tai asukasyhdistys. Toiminta voi alkaa erillisen kirjallisen sopimuksen (tilauksen ja tilausvahvistuksen) allekirjoittamisen jälkeen alkukevään 2023 aikana ja sen tulee päättyä viimeistään 30.11.2023. Tarjouksen jättäjä vastaa itsenäisesti hankkeen toteutuksesta tarvittavine lupineen. Kaupunki voi tarvittaessa avustaa hankkeiden tiedotuksessa erikseen sovittavalla tavalla.

Tavoitteena on, että vuonna 2023 käytettävissä olevalla summalla, noin 50 000 euroa (Alv 0 %), saataisiin Kalasatamaan useampia esityksiä, tapahtumia tai hankkeita. Hanke tulee toteuttaa Kalasataman alueella.

Tarjouksen jättäminen

Tarjous jätetään sähköisellä lomakkeella: Kalasataman tarjouspyyntö (siirryt toiselle sivustolle)

Tarjoukseen tulee sisällyttää ainakin:
1.    Kuvaus hankkeesta, tavoite, tapahtumapaikka/-paikat ja kohderyhmä
2.    Kuvaus toteuttavasta työryhmästä, ansioluettelot (liite)
3.    Hankkeen suunniteltu toteuttamisaikataulu ja -paikka
4.    Hankkeen arvonlisäveroton budjetti (mahdollinen arvonlisäveron osuus maksetaan tämän
lisäksi)

Tarjous tulee jättää 3.2.2023 kello 16.00 mennessä, ja sen tulee olla voimassa vuoden 2023 ajan. Puutteellisia tarjouksia ei hyväksytä.

Yksittäisen hankkeen hinta voi olla enintään noin 20 000 euroa + alv. Kaikki hankkeen läpiviennistä aiheutuvat kustannukset tulee sisällyttää annettuun projektikohtaiseen hintaan. Osallistumisen tulee olla yleisölle maksutonta.

Lisätietoja ja tarkemmat hakuohjeet (siirryt toiselle sivustolle)