Avoin haku taiteilijoille: Muuttuvat tarinat suomalaisuudesta

Version in English: https://suomentarinat.fi/open-call-for-artists-changing-narratives-of-finnishness/

”Suomen tarinat: historiakulttuuri, taide ja muuttuva kansalaisuus” -hanke hakee taideteoksia tai taiteellisia prosesseja, jotka haastavat käsityksiä suomalaisuudesta ja tarjoavat uudenlaisia näkökulmia kansakunnan kertomisesta ja muuttuvasta kansalaisuudesta.

Tutkimushankkeemme tutkii historiakulttuurin kautta, miten Suomen ja suomalaisuuden kertomusta rakennetaan ja ylläpidetään sekä miten sen sisällöistä neuvotellaan. Historiakulttuurilla tarkoitetaan kaikkea toimintaa, jossa menneisyyden representaatioita tuotetaan, välitetään ja käytetään yhteiskunnassa. Analysoimalla muun muassa museoiden näyttelyitä sekä fiktio- ja dokumenttielokuvia hanke pyrkii selvittämään, miten historiaa käytetään Suomen kansakunnan ja suomalaisuuden rakentamisessa.

Tällä avoimella haulla pyrimme löytämään uusia taiteellisia keinoja ja lähestymistapoja vallitsevien suomalaisuuden narratiivien haastamiseen ja Suomen historian tulkitsemiseen. Kutsumme mukaan taiteilijoita kertomaan omaa näkökulmaansa muuttuvasta kansalaisuudesta moninaisen yhteiskunnan näkökulmasta.

Olemme kiinnostuneita:

 • uusista näkökulmista moninaisen kansakunnan rakentamiseen
 • moninaisista äänistä kertomassa suomalaisesta menneisyydestä
 • inklusiivisista tulkinnoista suomalaisuudesta nyt ja tulevaisuudessa

Haku on avoin kaikille taiteen aloille. Ehdottamasi teos voi olla esimerkiksi ääni- tai videotaidetta, runo, esitys, kuvataidetta tai jotain muuta minkä parissa haluat työskennellä.

Hanke on sitoutunut moninaisuuteen ja haluamme tuoda esille aliedustettuja näkökulmia. Kannustamme moninaisista taustoista tulevia taitelijoita hakijoiksi riippumatta esimerkiksi alkuperästä, kielestä, kansalaisuudesta, uskonnosta, sukupuolesta, sukupuoli-identiteetistä, mahdollisesta toimintaesteestä tai iästä.

Valinnassa otetaan huomioon taiteellisen laadun lisäksi taiteilijan pyrkimys tuoda oma näkökulmansa julkiseen keskusteluun Suomen historiasta ja haastaa suomalaisuuden käsityksiä sekä käytännön toteutusmahdollisuudet hankkeen puitteissa.

Valituille taiteilijoille maksetaan palkkiona 900–2500 € teoksista ja toteutustavoista riippuen.

Projektin toteutus ja aikataulu

Valitut teokset, taiteelliset avaukset tai prosessit tuodaan esille yhteistyössä hankkeen yhteistyökumppaneiden Mannerheim-museon, Helinä Rautavaaran museon, Kulttuurikeskus Caisan ja Gallen-Kallelan Museon kanssa. Jokaiseen paikkaan valitaan 1–2 taiteilijan teos, joka tulee olemaan esillä joko osana museon näyttelyä tai Caisan tapauksessa hankkeen järjestämää tapahtumaa. Teosten esille tuomisen yhteydessä järjestetään taiteilijatapaaminen ja keskustelutilaisuus yhdessä Historioitsijat ilman rajoja -järjestön kanssa. Lisäksi teokset dokumentoidaan ja niitä voidaan käyttää osana hankkeen toteuttamaa Kansakuntaa kertomassa -kirjaa (tekeillä, julkaistaan 2024).

 • Mannerheim-museo: huhti–kesäkuu 2023
 • Helinä Rautavaaran museo: syys–joulukuu 2023
 • Kulttuurikeskus Caisa: elo–joulukuun 2023 välisellä ajalla, esitysperiodi ja -kerrat sovitaan valitun taiteilijan kanssa
 • Gallen-Kallelan Museo: helmi–toukokuu 2024

Hakemuksessa voit ilmoittaa, mikäli sinulla on kiinnostusta tehdä yhteistyötä jonkin tietyn yllä mainitun tahon kanssa, mutta se ei ole pakollista.

Hakemuksen tulee sisältää:

 • Lyhyt kuvaus hakijan motivaatiosta ja ehdotetusta taiteellisesta teoksesta (enintään 1 A4)
 • Näyte teoksesta mikäli se on jo olemassa. Näytettä ei tarvita, jos projektisi on vasta ideointi- ja suunnitteluasteella.
 • CV
 • Portfolio (mielellään linkkinä) tai muu esitys aiemmista taiteellisista töistä
 • Hakemuksen voi kirjoittaa suomeksi tai englanniksi. Jos nämä kielet ovat ongelmallisia sinulle, ota yhteyttä.
   

Hakemuksen deadline: 15.12.2022

Lisätietoa: Martina Marti, 

Lisätietoa hankkeesta: suomentarinat.fi

Hankkeen taiteellisesta osuudesta, avoimesta hausta ja sen toteutuksesta pidetään infotilaisuus perjantaina 11.11. klo 17–19 Globe Art Pointin tiloissa (Malminkatu 5, 00100 Helsinki). Tilaisuuden pääkieli on suomi ja on mahdollista esittää kysymyksiä myös englanniksi. Tervetuloa mukaan!

Lisätietoa tilasta: www.globeartpoint.fi/our-facilities