Rovaniemen kulttuuritoimiston ohjelmistohaku vuodelle 2023

Rovaniemen kaupungin kulttuuritoimisto tekee ohjelmistohakuja vuoden 2023 aikana periodimaisesti. Nyt avattava ja 28.10.-22.11.2022 välisen ajan jatkuva avoin haku on suunnattu kaikille ammattimaisesti toimiville taide- ja kulttuuritoimijoille. Tarjottava toiminta voi olla esittävää taidetta (tanssi, musiikki, teatteri, sirkus, sanataide), yhteisötaidetta (työpajat, soveltava ja kuntouttava taidetoiminta)  tai muuta kulttuuritoimintaa (esim. opastus kulttuurikohteessa, luontotaide). 

Minkälaista ohjelmistoa haetaan?

Rovaniemen kaupungin kulttuuritoimisto vastaa yleisten kulttuuripalvelujen tuottamisesta Rovaniemen laajalla kaupunkialueella. Kuntien kulttuuritoimintalain mukaisesti tavoitteena on tuottaa eri kohderyhmille monipuolista kulttuuritarjontaa, joka tukee yhdenvertaista taide- ja kulttuuripalvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta sekä vahvistaa kuntalaisten osallisuutta ja kulttuurin ja taiteen ammattimaisia toimintaedellytyksiä.

Kulttuuripalveluita järjestetään Rovaniemen kaupungin kouluissa, päiväkodeissa, ikäihmisten päiväkeskuksissa ja ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä sekä matalan kynnyksen toimipaikoissa kuten kulttuuritalo Wiljamissa, Mondella ja Rovaniemen kirjastoissa sekä kylien monimuotoisilla tapahtumapaikoilla. 

Hakuaika on 28.10.-22.11.2022. 

Avoin haku on suunnattu kaikille ammattimaisesti toimiville taide- ja kulttuuritoimijoille. Hakijoilta edellytetään mahdollisuutta laskuttaa palvelu. Liikkuminen kyliin edellyttää oman auton käyttöä.

Valinnassa kiinnitetään huomiota taiteellisen laadun ohella siihen miten ohjelmat soveltuvat vaihteleviin esitystiloihin ja kiertuetoimintaan. Ohjelmistoon valittujen hakijoiden kanssa neuvotellaan ja sovitaan erikseen käytännön yksityiskohdista sekä aikatauluista. 

Kulttuuritoimisto tekee ohjelmistovalintoja vuoden 2023 aikana periodimaisesti. 

Lisätietoja hausta: , 040 6108776

HAKULOMAKE (siirryt toiselle sivustolle)