Performing HEL tutkii esittävien taiteiden digitaalista tulevaisuutta

  • Performing HEL tulevaisuustyöpajan osallistujat. (Kuva: Thomas Freundlich)

Miten esittävien taiteiden kansainvälistä levittämistä voidaan edistää tämän päivän keinoin ja tulevaisuudessa, digitaalisia mahdollisuuksia hyödyntäen? Aiheen parissa työskentelee puolen vuoden ajan kuusi työparia ja alan asiantuntijoita.

Kansainvälistymistä edistävä Performing HEL -hanke järjestää syksyn 2022 ja kevään 2023 aikana tulevaisuustyöpajojen sarjan, jossa perehdytään live-esitysten striimausten mahdollisuuksiin teknisestä ja taiteellisesta näkökulmasta sekä tutkitaan striimausten roolia esittävän taiteen ansaintamallien kehittämisessä.

Kuudessa työpajassa tutustutaan vaihtuvien asiantuntijoiden kanssa muun muassa striimaamisen perusteisiin, tutkitaan miten tarinankerrontaa ja rytmiin liittyviä asioita hallitaan eri välineissä sekä pohditaan, onko esitysten striimaamisella mahdollisuus tavoittaa uusia yleisöjä ja kasvattaa oman toiminnan rahoituspohjaa. Työpajojen vetäjinä toimivat tanssielokuvantekijä ja ohjaaja Thomas Freundlich (Lumikinos Production Oy) sekä koreografi Valtteri Raekallio.

Tulevaisuustyöpajoihin valittiin kuusi työparia viime kevään avoimessa haussa, johon tuli 27 hakemusta. Valitut työparit ovat tanssitaiteilijat Emilia Ahopelto ja Tuisku Toivonen, valo- ja videosuunnittelija/lavastaja Petri Tuhkanen ja ohjaaja-näyttelijä Anna Lipponen Studio Totalista, nykysirkus- ja performanssitaiteilija Miradonna Sirkka ja tuottaja/kokemussuunnittelija Inna Huttunen Recover Laboratorystä, elokuvaaja ja valokuvaaja Vesa Loikas ja tanssija-koreografi Maria Nurmela, ammattitaikurit Marcus Hyytiä ja Lauri Tuhkanen sekä pedagoginen asiantuntija Metsälintu Pahkinen ja luovaa vuorovaikutusta verkkoympäristöissä kehittävä Tuomas Tirkkonen.

Työpajojen lisäksi osallistujat työskentelevät omalla ajallaan itsenäisesti annettujen tehtävien parissa. Ensimmäisessä, elokuussa järjestetyssä työpajassa osallistujat esittelivät omia töitään ja kokemuksiaan digitaalisissa ympäristöissä työskentelystä. Lisää ensimmäisestä työpajasta voi lukea Metsälintu Pahkisen ja Tuomas Tirkkosen kirjoituksesta.

Tulevaisuustyöpajojen antia ja oppeja jaetaan koko kentälle mm. ensi keväänä järjestettävässä avoimessa seminaarissa sekä Performing HELin ja esittävien taiteiden tiedotuskeskusten verkkosivuilla.

Performing HEL on hanke, joka edistää kotimaisten esittävien taiteiden kansainvälistymistä erilaisin keinoin, esimerkiksi järjestämällä koulutuspäiviä, jotka ovat avoimia kaikille kentän ammattilaisille. Koulutuspäivien aiheina on muun muassa omien teosten kuvallinen, suullinen ja kirjallinen viestintä ja markkinointi sekä kiertuetoimintaan liittyvät käytännöt. Seuraavat koulutuspäivät järjestetään tammikuussa 2023.

Hankkeeseen kuuluva Performing HEL Showcase on kotimaisen sirkuksen, tanssin ja teatterin kansainvälinen katselmus, joka järjestetään seuraavan kerran Helsingissä elokuun lopussa 2023. Katselmuksen avoin haku aukeaa loppuvuodesta 2022.


Performing HEL – Esittävän taiteen kansainvälistymisen ja digitaalisen esittämisen kehittäminen on Sirkuksen, Tanssin ja Teatterin tiedotuskeskusten hanke, jolle opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt tukea kulttuuri- ja luovien alojen rakennetuesta, jonka rahoitus tulee EU:n elpymisväline (Next Generation EU) -ohjelmasta.