HELMIME-miimikurssi / mime workshop 1.-2.10.2022

(see below for English)
 
Eri miimitekniikoilla luodaan illuusioita, tehdään näkymättömästä näkyvää ja esiinnytään kuvitteellisten tavaroiden, hahmojen ja vastavoimien kanssa. Niissä onnistuakseen miimikko tarvitsee vahvaa kehonhallintaa sekä liikkeen laatuja, joita harvoin käytetään arkielämässä: kehon aaltomaisia liikkeitä, isolaatioita ja fixpointia, sanatonta tunteenilmaisua ja tarinankerrontaa unohtamatta.

Harjoittelemme miimin perustekniikoita, kuten vetämistä, vedetyksi tulemista, tarttumista erimuotoisiin tavaroihin sekä miimikävelyä. Saatamme opetella myös lentämistä! Tekniikoiden kautta teemme pieniä numeroita yksin, pareittain tai ryhmissä unohtamatta sanatonta eri tunnetilojen ilmaisua.

Kahden päivän mittainen kurssi sopii niin vasta-alkajille kuin jo jonkin verran kokemusta omaaville miimikoille. Tekniikoita harjoittelemme eri vaikeustasojen mukaisesti pienryhmissä. Opetuskielenä suomi ja/tai englanti. Opettajana toimii Kati Lehtola.

Aika: 1.–2.10.2022 klo 10.00–16.00
Paikka: TribalTanssiKeskus, Vanha Talvitie 19 A, 5 krs., 00580 Helsinki (Kalasataman metroaseman läheisyydessä)
Hinta 110 euroa
Kurssin koko: max 12 osallistujaa

Ilmoittautuminen oheisen linkin kautta Google Formsissa: https://forms.gle/U8xePt3FALWNQikJ6

Peruutus:
Osallistujan peruessa veloitamme 10 € toimistokuluja. Mikäli osallistuja peruu kurssiosallistumisensa ke 28.9. jälkeen, maksu palautetaan vain lääkärintodistusta vastaan.
Mikäli järjestäjä joutuu perumaan kurssin, kurssimaksu palautetaan kokonaisuudessaan.
Muutokset mahdollisia.

Seuraamme mahdollisesti muuttuvia virallisia koronaohjeistuksia ja tiedotamme ilmoittautuneille, mikäli muutoksia tulee.

Kurssin järjestää Auraco. Tervetuloa miimailemaan!

//

HELMIME Mime Workshop

With different mime techniques, we can create illusions, make invisible visible and play with imaginary objects, partners and powers. To succeed in these, a mime needs strong body control and knowledge of movement patterns that are rarely used in everyday life: waves, isolations and the fixpoint, not forgetting nonverbal expression and storytelling.

We practice some of the basic mime techniques like pulling, being pulled, grabbing different kinds of objects and mime walk. We’ll also might learn to fly! Using these techniques, we will work on small acts alone, with partners or in small groups – without forgetting the nonverbal expressions of different emotions.

The two day workshop is aimed both for beginners and those who already have some experience in mime. We’ll practice the techniques in small groups according to the levels of the participants. The workshop will be held in Finnish and/or English and is taught by Kati Lehtola.

Time: 1–2 Oct 2022 at 10:00–16:00
Place: TribalTanssiKeskus, Vanha Talvitie 19 A, 5th floor., 00580 Helsinki (Nearby Kalasatama metro station)
Price: 110 euros
Maximum number of participants: 12

Registration via link on Google Forms https://forms.gle/U8xePt3FALWNQikJ6
Website: https://helmime.fi/kurssit/

Cancellation policy
We will charge a 10 € office fee for all cancellations from the participants. If a participant cancels their participation after Wed 28th of September, they will be refunded only in exchange for a sick leave certificate.
If the organizer cancels the event, the payment will be refunded completely.
Changes may occur.

We will be following official guidelines about the corona situation and will notify the participants in case of any changes.

The workshop is organized by Auraco. Welcome to mime!