Taiken uusi rahoitus ikäihmisille suunnatun taide- ja kulttuuritoiminnan kehittämiseen

Taike avaa 15.08.2022 kuukauden kestävän avustushaun ikäihmisten kulttuurihyvinvointitoiminnan kehittämiseen kunnissa. Avustukset on tarkoitettu ikäihmisten hyvinvointia lisäävään kulttuuritoimintaan osana kansallista ikäohjelmaa vuosina 2022–2023.

Avustushaku on suunnattu kunnille ja kuntayhtymille. Sen lisäksi avustusta voivat hakea yleishyödylliset oikeuskelpoiset yhteisöt (yhdistykset, säätiöt, osuuskunnat, yritykset) silloin, kun suunniteltu hanke toteutetaan yhdessä kunnan kanssa. Tuki jakaantuu vuosille 2022–2023. 

Avustuksilla tuetaan taiteen keinoin väestön ikääntymiseen varautumista, kulttuurihyvinvoinnin osaamisen kehittämistä sekä hyväksi todettujen toimintamallien käyttöönottoa ja juurtumista. Tuettavat hankkeet kehittävät pitkäjänteisesti ikäihmisille suuntautuvaa taide- ja kulttuuritoimintaa.

”Tämä avustushaku kohdentuu kuntien kulttuurihyvinvoinnin toiminnan vahvistamiseen esimerkiksi osana palvelunohjausta, lähetetoimintaa sekä etsivää ja löytävää kulttuurityötä”, sanoo Taiken erityisasiantuntija Isto Turpeinen. 

Taike sai sosiaali- ja terveysministeriöltä 700 000 € jaettavaksi kulttuurihyvinvointitoiminnan vakiinnuttamiseen osana kansallista ikäohjelmaa.

Taike järjestää avustushakuun liittyvän rahoitusinfon verkossa 25.8. klo 10. Lisätietoja tilaisuudesta Taiken tapahtumakalenterissa. (siirryt toiselle sivustolle)

Erityisavustukset Hyvinvointia kulttuurista ikäihmisille -hankkeisiin- hakuilmoitus (siirryt toiselle sivustolle)

Lisätiedot

Isto Turpeinen, erityisasiantuntija, , puh. 0295 330 831

Lisätietoja kansallisesta ikäohjelmasta (siirryt toiselle sivustolle)

Taiteen edistämiskeskus (Taike) on taiteen edistämisen asiantuntija- ja palveluvirasto. Taike ja sen yhteydessä olevat taidetoimikunnat ja lautakunnat jakavat apurahoja ammattitaiteilijoille ja avustuksia taiteen alan yhteisöille. Virastossa työskentelee 80 henkilöä. Heistä puolet on virkamiehiä ja puolet määräaikaisia läänintaiteilijoita, jotka toimivat taiteen edistämisen hankkeissa maan eri puolilla. Taiken päätoimipiste on Helsingissä, ja lisäksi sillä on aluetoimipisteitä.

(Lähde: Taiteen edistämiskeskuksen tiedote 15.8.2022)