RHC:n Tapanilan Sirkussalin avajaiset 11.8., avoimia hakuja ja muita kuulumisia

  • Tapanilan Sirkussali (Kuva: Antti Suniala)
  • Race Horse Company: Sirkusta ikään kuin ikään (Kuva: Antti Suniala)
  • (Kuva: Festival HELIUM / Dainius Putinas)

Tapanilan Sirkussalin avajaiset

Race Horse Companyn syksy alkaa Tapanilan Sirkussalin ”avajaisilla” torstaina 11.8.2022 klo 17:00–19:30 (in English below)

Alkuvuodesta rakennettu, keväällä käyttöön otettu ja jo melkoisesti harjoitusten, näytösten ja kesäleirien hiellä ja ilon kyynelillä siunattu Tapanilan Sirkussali saa vihdoin virallisemmat avajaisensa osana Tapanilan Urheilukeskuksen avoimien ovien päivää 11.8. klo 17–19:30.

Tämän kunniaksi haluaisimme kutsua kaikki sirkuksen ystävät osallistumaan juhlapäiväämme!

Tapanilan Sirkussalia vetävät Race Horse Company, Agit-Cirk  ja Linnanmäen sirkuskoulu yhteistyössä Tapanilan Urheilukeskuksen kanssa. Salissa järjestetään esittävän taiteen tuotantojen harjoituksia ja näytöksiä sekä sirkuskoulun oppitunteja.

Avajaisten ja avoimien ovien ohjelmassa on Linnanmäen sirkuskoulun avoimia lajikokeilutunteja ja Näyttämötilan puolella harrastajille ja ammattilaisille mahdollisuus harjoitella omia lajejaan. Luvassa myös erityisohjelmaa ja tietysti mahdollisuus tutustua tiimiimme ja kysellä tulevista vapaista harjoitusmahdollisuuksista!

Tervetuloa! Tutustu avoimien ovien koko ohjelmaan täällä –> https://tapanilanurheilu.fi/avoimet-ovet/

Tapanilan Sirkussali, a new circus space run by Race Horse Company, Agit-Cirk and Linnanmäen sirkuskoulu, will have its official opening celebration on 11th of August as part of the Open doors event of the Tapanila Sports Center. For the opening we offer free lessons for kids, a chance to practice for semi- and absolute professionals and of course a chance to get to know our team. Welcome!

Avoin haku Sirkuslaboratorion workshopiin / open call

(English below)

Nykysirkusryhmä Race Horse Company etsii kokeilevan Sirkuslaboratorion workshop-ryhmään neljää tanssi- ja sirkustaiteilijaa. Työskentelyssä etsitään uusia innovatiivisia näkökulmia, työkaluja ja metodeja kahden eri taiteenlajin kohdatessa. Laboratorion ohjaajina toimivat Race Horse Companyn taiteellinen johtaja ja sirkustaiteilija Rauli Dahlberg ja nykytanssiryhmä Kinetic Orchestran taiteellinen johtaja ja koreografi Jarkko Mandelin.

Sirkuslaboratorio toteutetaan 12.-15.9.2022 Tapanilan Sirkussalissa, Helsingissä, osoite Hiidenkiventie 21. Työskentelyaika on joka päivä klo 12-16 ja palkka on 100 € + lomakorvaus / päivä. Mahdolliset työskentelykielet suomi ja englanti.

Työskentely keskittyy akrobaattisen liikkeen ryhmä- ja välinetyöskentelyyn erityisesti akrobatiapallon kanssa. Läsnäoloon ja hetkeen painottuva työskentelytapa tutkii yhdessä luomisen tapoja, ryhmätyöskentelyn rajoja ja niiden rikkomista. Tavoitteena on luoda pohja jokaisen osallistujan 2-3 minuutin soolotyölle.

Sirkuslaboratorion työskentelyä kutsutaan katsomaan yläkoulujen ja toisen asteen koulutuksen oppilasryhmiä. Yleisötyön kautta avataan esittävän taiteen ammattimaista luomisprosessia sekä tutustutetaan katsoja taiteilijan työhön. Avoimia 45 minuutin harjoituksia järjestetään päivittäin kaksi kappaletta ja niihin sisältyy lyhyt keskustelu yleisön kanssa.

Sirkuslaboratorioon osallistuvilta taiteilijoilta edellytetään oman alansa ammattilaisuutta, kykyä ryhmätyöskentelyyn sekä avointa, innovatiivista ja uteliasta työskentelyasennetta. Lisäksi hakijalla tulee olla akrobatian perustaidot hallussa. Kyky ja motivaatio oman materiaalin luomiseen, tuottamiseen ja kehittämiseen on oleellinen osa työskentelyä. Kannustamme eritaustaisia taiteilijoita hakemaan Sirkuslaboratorioon.

Lisätiedot ja vapaamuotoiset hakemukset 21.8. mennessä:

Antti Suniala,

In English

Contemporary circus group Race Horse Company is looking for four dance and circus artists to join the workshop group of the experimental Circus Laboratory. New innovative perspectives, tools and methods are sought as the two different art forms meet. The instructors of the laboratory are Race Horse Company’s artistic director and circus artist Rauli Dahlberg and the artistic director and choreographer of the contemporary dance group Kinetic Orchestra Jarkko Mandelin.

The Circus Laboratory will take place from 12 to 15 September 2022 at Tapanilan Sirkussali, Helsinki, address Hiidenkiventie 21. Working hours are every day from 12 to 16 and the salary is €100 + holiday pay per day. Possible working languages are Finnish and English.

The workshops focus on group and equipment work of acrobatic movement, especially with the acrobatics ball. Emphasizing presence and the moment, the way of working explores ways of creating together, the limits of teamwork and breaking them. The goal is to create a basis for each participant’s 2-3 minute solo work.

Student groups from middle schools and secondary education are invited to watch the work of the Circus Laboratory as part of the company’s audience developement program. There are two open 45-minute exercises every day with the audience which include introduction to the artistic process and short discussion with the artistic team.

The artists participating in the circus laboratory are required to be professionals in their own field, have the ability to work in a group and have an open, innovative and curious working attitude. In addition, the applicant must have the basic skills of acrobatics. The ability and motivation to create, produce and develop your own material is an essential part of working. We encourage artists from different backgrounds to apply to Circus Laboratory.

Additional information and free form applications by 21.8.

Antti Suniala,

Siviilipalvelushenkilö haussa

Race Horse Company etsii edelleen sivilipalvelushenkilöä, hakijan aikaisempi sirkustausta on plussaa.
Lue lisää: https://www.racehorsecompany.fi/news/hae-siviilipalvelukseen-rhc%3Alle!

Vierailuesityksiä Espoossa

Race Horse Companyn teos Sirkus ikään kuin ikään kiertää vierailuesityksenä elokuussa Espoon eri palvelutaloissa ja -keskuksissa. Esiintyjät Simon Llewellyn, Ira Oinonen ja Jere Virta, ohjaus Kalle Lehto.

Esitykset ovat osa Espoon kaupungin tukemaa Nykysirkusta ikäihmisille -hanketta. 

Yleisötyöhanke käynnistyy syksyllä

Syyskuussa Tapanilan Sirkussalissa käynnistyy Race Horse Companyn syksyn yleisötyöhanke. Helsingin kaupungin tukeman hankkeen aloittaa Kalle Lehdon hurmaava Chevalier-keppihevossirkus. 5.–7.9.22, minkä jälkeen jatketaan Sirkuslaboratorion avoimilla harjoituksilla 12.–15.9.22. Muita syksyn yleisötyöhankkeen tapahtumia ovat Agit-Cirkin Kadonnut-esitykset marraskuussa ja Linnanmäen sirkuskoulun kanssa yhteistyössä tehtävät sirkustyöpajat.