Cirko hakee toiminnanjohtajaa

Vuonna 2002 perustettu Cirko on Suomen merkittävin kansallinen ja kansainvälinen nykysirkuksen taiteellisen kehityksen keskus ja presentteri. Cirkon ydintehtävä on sirkuksen kehittäminen taiteena. Vuodesta 2011 Cirko on ylläpitänyt Cirko-keskusta Helsingin Suvilahdessa. Sirkusta varten remontoidut tilat ja asiantunteva henkilökunta mahdollistavat nykysirkustaiteen esittämisen ja monipuolisen tukemisen. Yhdistys hakee kokoaikaista toiminnanjohtajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Työ Cirkossa tarjoaa hakijalle Suomessa ainutlaatuiset edellytykset työskennellä vahvasti kasvavan taiteenalan kehittämisen ytimessä, tiiviissä yhteistyössä muun esittävän taiteen kentän ja kansainvälisten sirkusalan toimijoiden kanssa, osana motivoitunutta työyhteisöä.

Cirko on sitoutunut arvoihinsa, jotka ovat avoimuus, luovuus ja rohkeus. Cirkon missio on esittää monipuolista nykysirkusohjelmistoa ympärivuotisesti, kehittää nykysirkusta taiteena Suomessa ympärivuotisen residenssi- ja hanketoiminnan kautta ja tuottaa uusia nykysirkusteoksia yhteistyössä kotimaisten nykysirkusryhmien sekä kotimaisten ja kansainvälisten tuotantotahojen kanssa.

Toiminnanjohtajan tehtäväkenttään kuuluu esitys- ja tuotantotalon ohjelmiston ja residenssitoiminnan suunnittelu yhdessä tuotantotiimin kanssa sekä yhdistyksen suhdetoiminta niin kansallisesti kuin kansainvälisesti nykysirkuksen kehitystä edistävissä verkostoissa. Toiminnanjohtaja vastaa yhdistyksen toiminnan organisoinnista ja toimii esihenkilönä 4 kokopäivätoimiselle ja vuositasolla noin kymmenelle osa-aikaiselle työntekijälle sekä vastaa rekrytoinneista ja henkilöstösuunnittelusta. Lisäksi toiminnanjohtaja hoitaa yhdistyksen taloutta ja vastaa rahoituksen ja toiminnan kehittämisestä.

Odotamme hakijalta soveltuvaa korkeakoulututkintoa (esim. kulttuurialalta) tai vastaavista tehtävistä työkokemuksella saavutettua osaamista. Tehtävässä menestyminen edellyttää nykysirkuskentän tuntemusta ja motivaatiota edistää alan toimintaedellytyksiä. Työssä onnistuminen edellyttää lisäksi sujuvaa englanninkielen taitoa, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja hyviä vuorovaikutustaitoja.

Työ alkaa 1.1.2023.

Vapaamuotoiset hakemukset palkkatoiveineen ja ansioluetteloineen pyydetään lähettämään sähköpostitse 31.8.2022 mennessä osoitteella

Lisätiedot: hallituksen puheenjohtaja Leena Rantanen p. 040 724 3713 (Soittoaika maanantaisin klo 12-15.)