Työtä tarjolla: Projektitaiteilija, Naantalin kaupunki (10 paikkaa)

Naantalin kaupunki hakee määräaikaisia projektitaiteilijoita (10 kpl) toteuttamaan syksyllä 2022 monipuolisia taideprojekteja Naantalin kouluissa ja päiväkodeissa.

Minkälaisen osallistavan taideprojektin sinä loisit lapsille ja nuorille? Ideoi meille kokonaisuus, joka rikastuttaa naantalilaisten lasten ja nuorten arkipäiviä matalankynnyksen taide- ja kulttuurielämyksillä. Projektien toteutukselle on varattuna aikaa 3 kk (1 päivä viikossa). Liitä hakemukseen alustava idea toteutettavista sisällöistä ja toteutustavoista sekä arvio materiaalikuluista. Naantalin kaupunki palkkaa kymmenen taiteilijaa syksylle 2022 taiteilijoiden ideoiden ja ammattitaidon perusteella.

Palkattujen taiteilijoiden työnkuvana on suunnitella ja toteuttaa taideprojekti kaupungin osoittamaan kouluun tai varhaiskasvatuksen yksikköön. Työnkuva muotoutuu taiteilijan ammattitaidon, oman mielenkiinnon ja ideoinnin pohjalta.

Projektitaiteilijoilta odotamme taitoa työskennellä itsenäisesti, innostunutta ja luovaa työotetta, hyviä yhteistyötaitoja ja kokemusta lasten ja nuorten kanssa työskentelystä. Arvostamme realistisia, toteuttamiskelpoisia ideoita, jotka taiteilija pystyy toteuttamaan itsenäisesti lasten ja nuorten kanssa. Olemme avoimia kaikille taiteen ja kulttuurin muodoille.

Lisätietoja

Lisätietoja tehtävästä antaa Heidi Häyry puh. 040 357 6220, sähköposti:

http://www.naantali.fi