Sirkuksen ja Tanssin tiedotuskeskusten toiminnot yhteen

Sirkuksen tiedotuskeskuksen ja Tanssin tiedotuskeskuksen yhdistykset ovat tehneet päätöksen toimintojensa yhdistämisestä. Tätä varten perustetaan uusi yhdistys mahdollisimman pian.

Yhdistymisen tarkoituksena on luoda vaikuttavampi ja vahvempi organisaatio vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin kehittyvällä kentällä. Uusi yhdistys tekee työtä sirkuksen ja tanssin alojen edistämiseksi ja aseman parantamiseksi, nykyiset palvelut säilyttämällä sekä uusia palveluja ja toimintamuotoja kehittämällä.

”Tanssin tiedotuskeskuksen kanssa yhdistyminen on meille ajankohtainen ja rohkea rakenteellisen kehityksen askel”, iloitsee Sirkuksen tiedotuskeskuksen hallituksen puheenjohtaja Salla Hakanpää.

”Uskon vahvasti, että taloudellisten ja toiminnallisten synergiaetujen lisäksi toimintojen yhdistäminen avaa mahdollisuuksia yhä laajempaan yhteistyöhön esittävän taiteen kentällä”, hän jatkaa. 

Uusi yhdistys tuottaa palveluita kaikille sirkus- ja tanssitoimijoille, ei ainoastaan jäsenilleen. Lisäksi, kuten tiedotuskeskukset aikaisemminkin, tuotetaan palveluja vaikuttajille, päättäjille ja medialle.

“Sirkuksen ja Tanssin tiedotuskeskukset ovat jo pitkään tehneet hanke- ja muuta yhteistyötä. Innolla odotamme työtä yhteisessä organisaatiossa, joka antaa meille leveämmät hartiat ja tukevamman pohjan tehdä työtä sirkus- ja tanssialojen eteen. Tiedotuskeskuksena emme määritä alojen taiteellista kehitystä, mutta muut haasteet ja kehittämistyö ovat aloilla hyvinkin samanlaisia”, sanoo Tanssin tiedotuskeskuksen toiminnanjohtaja Sanna Rekola

Päätökset uuden Sirkuksen ja tanssin tiedotuskeskus ry:n perustamisesta tehtiin Sirkuksen tiedotuskeskus ry:n kokouksessa 1.6. ja Tanssin tiedotuskeskus ry:n kokouksessa 10.6.2022.

Tiedotuskeskusten työntekijät siirtyvät uuden yhdistyksen palvelukseen vanhoina työntekijöinä (ns. liikkeen luovutus).  Yhteisen toimintasuunnitelman laatiminen vuodelle 2023 aloitetaan heti.

Lisätietoja:
Sanna Rekola, toiminnanjohtaja, Tanssin tiedotuskeskus, 050 413 6123
Lotta Nevalainen, vt. toiminnanjohtaja, Sirkuksen tiedotuskeskus, 050 303 8339