Taike: Avustus harvaan asuttujen alueiden taide- ja kulttuuritoiminnan edistämiseen – infot 17.5. ja 1.6.

Avustus on tarkoitettu oikeuskelpoisille yhteisöille, joita ovat esimerkiksi kunnat, säätiöt, yhdistykset, osuuskunnat ja yritykset.  Huom. rekisteröimättömät yhteisöt ja toiminimet eivät voi saada avustusta.  
 
Avustukset kohdennetaan harvaan asutun alueen kulttuuritoimintaan. Aluemääritelmä pohjautuu Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ylläpitämään paikkatietopohjaiseen kaupunki-maaseutu-luokitukseen. Lähtökohtaisesti alueet sijaitsevat kaukana isoista keskuksista ja alueen asutusrakenne on hajanaista. Eri alueiden sijoittumista luokittelussa voi tarkastella täällä.
 
Mihin tarkoitukseen ja minkä suuruinen 

Avustukset on tarkoitettu vuosina 2022-2023 toteutettaviin  

 • taide- ja kulttuurihankkeisiin harvaan asutuilla alueilla 
 • taide- ja kulttuurihankkeisiin, joissa toteutuu harvaan asuttujen alueiden asukkaiden osallisuus ja osallistuminen sekä paikallisten olosuhteiden ja lähtökohtien huomioiminen 
  Hankkeen tulee kohdistua pääasiassa harvaan asutulle alueelle, ja sen hyödynsaajat ovat harvaan asutulla alueella. 
   
  Avustuksen voi saada muun muassa
 • taiteilijoiden työllistämiseen
 • taide- ja kulttuuripalvelujen saatavuuden ja osallisuuden vahvistamiseen
 • ympäristö- ja julkisiin taideteoksiin
 • yhteisötaideprojekteihin  
 • taiteilijaresidenssien kehittämiseen
 • taide- ja kulttuuritapahtumien kehittämiseen
 • kulttuurimatkailun kehittämiseen 
 • aineettoman kulttuuriperinnön kohteisiin
 • taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta parantaviin investointeihin/hankkeisiin  

  Myönnettävä avustus on vähintään 5 000 euroa. Avustusta ei myönnetä yhteisön säännönmukaisen perustoiminnan kuluihin. 

  Avustus on aina osa hankkeen kokonaisrahoitusta, joten se ei voi kattaa hankkeen kaikkia kuluja. Jos hanke tuottaa voittoa, avustus tai sen osa voidaan pyytää palauttamaan. Talkootyötä ei voi käyttää hankkeen omarahoituksena.
   
  Hakuaika:  11.5.2022 – 8.6.2022
  Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00.
   
  Lisätietoja ja hakulomake: https://www.taike.fi/fi/avustukset-yhteisoille/-/stipend/AhK7rZDMBpbH/viewStipend/11185
   
  Taike järjestää uuteen tukeen liittyviä rahoitusinfoja verkossa:

 • Info 17.5. klo 10: https://www.taike.fi/fi/tapahtuma/-/tapahtuma/6525/view
 • Info 1.6. klo 14: https://www.taike.fi/fi/tapahtuma/-/tapahtuma/6526/view

Lisätiedot:  Erityisasiantuntija Antti Huntus, , puh. 0295 330810