Kutsu taiteelliseen vertaistukiryhmään / Artistic peer support at Esitystaiteen seura – Live Art Society

Esitystaiteen seura jatkaa ammattitaiteilijoille avoimia taiteellisia vertaistukiryhmiä. Ryhmät (3-7 hlö) kokoontuvat säännöllisesti, puolen vuoden ajan. Ryhmät organisoivat kokoontumisensa itsenäisesti, osallistujat esittelevät vuorollaan praktiikoitaan ja ajankohtaisia työhönsä liittyviä kysymyksiä sekä saavat palautetta vertaisiltaan. Jakaminen tapahtuu osallistujien itse määrittelemillä muodoilla, esimerkiksi keskustellen, kävellen, jonkin yhteisen harjoituksen, ruuanlaiton, työhuonevierailun tai demon kautta.

Ensimmäinen tapaaminen pe 5.8. klo 17–20 Kamarissa (Tehtaankatu 21 B, Helsinki). Tapaamista fasilitoivat aiempien vertaistukiryhmien jäsenet. Ensimmäisessä tapaamisessa esittelemme toiminnan raamit, esittäydymme toisillemme, muodostamme pienryhmät ja sovimme syksyn aikatauluista. Toiminnassa sitoudumme kunnioittamaan rohkeamman tilan periaatteita. (Voit tutustua niihin täältä: https://www.esitys.fi/info/esitystaiteen-seuran-turvallisemman-tilan-periaatteet?)

Ilmoittaudu mukaan vastaamalla lyhyeen lomakkeeseen (linkki alla) pe 3.6. mennessä. Jos tulee mieleen kysyttävää, älä epäröi ottaa yhteyttä , , otsikolla PEER SUPPORT GROUP.

Ilmoittautuminen
https://forms.gle/yvdmMh5oJN52Mqfb9

Aikataulu
pe 5.8. klo 17-20 / Ensimmäinen tapaaminen
pe 9.12. klo 17-20 / Välitapaaminen & pikkujoulubileet
pe 17.3.23 klo 17-20 / Purkutapaaminen
Ryhmät sopivat syksyn kokoontumistensa aikataulut ensimmäisessä tapaamisessa.
Lempein kevätterveisin,
Anna-Sofia Sysser, Anne Nimell, Atte Olsonen, Lauri Antti Mattila, Sirpa Riuttala

* * * ENG * * *

Artistic peer support at Esitystaiteen seura – Live Art Society

Esitystaiteen seura organizes an artistic peer support groups for professional artists. Groups (3-7 people) meet regularly, during six months. Peer support groups are a self-organizing platform for sharing practices and ideas and a forum for discussing topics around art and one’s work in progress. The participants can define the shape of the meeting and the way they present their work, e.g. through discussion, walks, shared exercises, studio visits or demo.

First gathering will be the 5th of August at 17-20 at Kamari (Tehtaankatu 21 B, Helsinki). Gathering is facilitated by previous peer support group members. At first gathering we will be introducing the group principles, introduce ourselves, form the groups, and agree on the timetable. We kindly ask you to agree to uphold the guidelines for braver space. (You can find more info here: https://www.esitys.fi/info/esitystaiteen-seuran-turvallisemman-tilan-periaatteet?)

Sign in by filling a brief form (link below) by Friday 3rd of June.
If you have any questions, you can mail us to , with topic: PEER SUPPORT GROUP.

Link to form
https://forms.gle/yvdmMh5oJN52Mqfb9

Schedule
Fri 5.8. 17-20 / First gathering
Fri 9.12. 17-20 / Checkpoint meeting & Christmas party
Fri 17.3.23 klo 17 / Reflection meeting
The groups will agree on the timetable of their gatherings on 5.8.
With warmth,
Anna-Sofia Sysser, Anne Nimell, Atte Olsonen, Lauri Antti Mattila, Sirpa Riuttala