Helsingin kaupunki: Koronaerityisavustus 2022

Koronasta palautumiseen kohdennetaan 600 000 euroa. Erillishaulla halutaan tukea jatkuvuutta ja turvata toimintaa taiteen ja kulttuurin kentällä. Kyseessä on ei-hankkeistettu haku, jossa arvioidaan ensisijaisesti toimijoiden taloudellista tilannetta.
 
Avustuksen saaja voi kohdentaa avustuksen esimerkiksi tappioiden tai kulujen kattamiseen yleisesti, yleisösuhteen kehittämiseen, taiteelliseen suunnittelutyöhön tai muuhun kohteeseen, joka tukee toimijan palautumista koronasta.

Erityisavustusta voivat hakea taide- ja kulttuurialalla toimivat rekisteröityneet yhteisöt. Valtionosuutta saavat toimijat on rajattu tämän haun ulkopuolelle.

Haku on avoinna 13.–27.4.2022 ja päätökset avustuksista tehdään 9.6.2022 kulttuuri- ja kirjastojaoston kokouksessa. Avustuksen käyttöaika on 1.7.2022–31.12.2022.  

Lue lisää Helsingin kaupungin verkkosivulta