Oulun taidekoulu etsii sirkuksen tuntiopettajaa lukuvuodeksi 2022–2023

Oulun taidekoulu on Oulun kaupungin ylläpitämä taiteen perusopetusta antava monitaiteellinen koulu. Oulun taidekoulussa on kolme linjaa: Esittävän taiteen linja (teatteri ja sirkus), tanssitaiteen linja ja visuaalisen taiteen linja.

Sirkusopettajan työhön kuuluu sirkuksen taiteenperusopetus (laaja oppimäärä). Opetustunteja tulee olemaan noin 16–18 t (lukujärjestys valmistuu kesäkuussa) Tehtävään haetaan sirkuksen eri osa-alueiden monialaista osaajaa, joka pystyy opettamaan sirkustaidetta perusteista syventäviin opintoihin. Työhön sisältyy myös esityskokonaisuuksien ja esitysnumeroiden suunnittelu ja toteutus työparin kanssa, sekä mahdollisten lopputöiden ohjaaminen ja arviointi. oppilaat ovat 7–20 -vuotiaita.

Tuntiopettajat osallistuvat opetustyön lisäksi Oulun taidekoulun henkilökunnan kokouksiin, kehittämispäiviin, linjapalavereihin ja valinnaisiin tiimeihin. Muusta työstä, kuin välittömästi opetukseen liittyvästä, maksetaan muun työn korvaus. (kts. OVTES F-liite)

Noudatamme kunnallista opetushenkilöstön (OVTES) virka- ja työehtosopimusta.

Lukukausi alkaa 22.8.2022

Mikäli olet kiinnostunut liittymään monitaiteelliseen opettajakuntaamme, ole yhteydessä mahdollisimman pian! Parhaat paikat viedään nopeasti😊

Mia Lappalainen,
Oulun taidekoulu, rehtori
p. 0447039213