Luovien alojen ansaintalogiikan murros – selvitys

Digitalisoituminen vaikuttaa luovilla aloilla uusien teosten tekemiseen sekä työn tulosten julkistamiseen, levittämiseen ja tapahtumien järjestämiseen. Pandemian ajan rajoitukset ovat kiihdyttäneet näitä muutoksia ja johtaneet myös uusien toimintatapojen syntyyn. 

Tarkoituksena on selvittää, kuinka merkittävinä nämä muutokset luovilla aloilla koetaan, erityisesti tekijöiden tulovirtojen kannalta ja tekijänoikeuden haltijoiden näkökulmista. Nähdäänkö digitalisoituminen positiivisena kehityksenä ja missä määrin pandemian aikaiset uudet toimintatavat voivat jäädä pysyvämpään käyttöön?

Selvityksen tarkoituksena on tuottaa tietoa pandemian tuomista muutoksista, digitalisaatiosta ja niihin liittyvistä tekijänoikeuskysymyksistä taiteilijoille, esiintyjille ja luovien alojen työntekijöille. Samalla selvitetään taiteilijoiden omien kokemusten lisäksi myös yleisiä näkemyksiä digitalisoitumisesta ja pandemian ajan toiminnan ja tulovirtojen muutoksista. 

Luovien alojen ansaintalogiikan murros-hanke toteutetaan kyselyiden ja haastatteluiden avulla. Tulokset analysoidaan ja raportista tullaan järjestämään seminaari vuoden 2022 lopussa. 

Vastaa kyselyyn 30.4.2022 mennessä!

KYSELY LUOVAN ALAN TOIMIJALLE (siirryt toiselle sivustolle)

KYSELY LUOVAN ALAN ORGANISAATIOLLE (siirryt toiselle sivustolle)

Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö ja selvitys toteutetaan vuoden 2022 aikana. Selvityksen laatii tutkija Tuomas Mattila, Helsingin yliopistosta.

Lisätietoja antaa: 

Tuomas Mattila

Auri Vainio