Keskustelutilaisuus Sirkuksen tiedotuskeskuksen tulevaisuudesta 16.2.

Hei, sirkusalan ammattilainen,

Kevät etenee ja samalla etenee myös Sirkuksen tiedotuskeskuksen tulevaisuuden suunnittelu ja selvitystyö Tanssin tiedotuskeskuksen kanssa yhdistymisen parissa.

Sirkuksen tiedotuskeskuksen hallitus päätti yksimielisesti joulukuussa 2021 ottaa yhdistymisen uudelleen käsittelyyn. Päätöstä edelsi hallituksen nimeämän skenaariotyöryhmän laaja selvitystyö Sirkuksen tiedotuskeskus ry:n erilaisista mahdollisista tulevaisuuden suunnista. Skenaariotyöryhmän työtä esiteltiin Zoom-keskustelutilaisuudessa tammikuussa. Kiitokset vielä kaikille, jotka osallistuivat keskusteluun. Keskustelu tallennettiin. Voit pyytää tallenteen ja hallituksen joulukuussa jäsenistölle lähettämän tiedotteen katsottavaksesi: 

Haku yhdistymisvalmistelua ja selvitystyötä tekevään työryhmään oli avoinna tammikuussa. Vaikka työryhmään ei ilmoittautunut osallistujia määräaikaan mennessä, olemme yhä avoimia kuulemaan jäsenistöämme kaikissa kysymyksissä, keskustelunavauksissa ja visioissa tulevaisuuteen ja mahdolliseen yhdistymiseen liittyen.

Seuraava jäsenistölle ja sirkusalan toimijoille suunnattu keskustelutilaisuus pidetään etäyhteyksin 16.2. klo 10–12. Tilaisuudessa on määrä käsitellä erityisesti vuoden 2020 yhdistymissuunnitelmista nousseita huolia ja kipupisteitä, esimerkiksi suunnitellun uuden yhdistyksen jäsenpohjaa, yhdistymissopimusta, sääntöjä, sekä sirkuksen aseman turvaamista yhteisessä tiedotuskeskuksessa. 

Käytyämme tarkasti läpi edellisen yhdistymisvalmisteluprosessin aikana ja äänestyksen yhteydessä saamamme huolenilmaukset ja lausunnot sekä äänestyksen jälkeen laatimamme kyselyn vastaukset, olemme tutkineet erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Keskustelutilaisuudessa 16.2. haluamme kuulla jäsenistöämme, sekä laajemmalti sirkuskenttää, juuri näistä kysymyksistä ja näkökulmista käsin ja käydä avointa keskustelua mahdollisista vaihtoehdoista haasteiden ratkaisemiseksi.

Tanssin tiedotuskeskuksen toiminnanjohtaja Sanna Rekola osallistuu videotapaamiseen keskustelun alussa ja välittää ajankohtaiset terveiset Tanssin tiedotuskeskus ry:ltä sekä vastaa heidän osaltaan mahdollisiin yhdistymisen kipupisteisiin liittyviin kysymyksiin. Keskustelutilaisuus tallennetaan ja tallenne on pyynnöstä katsottavissa rajatun ajan.

Toivomme helmikuun keskusteluun runsasta osallistujamäärää. Jokainen on tervetullut vaikkei olisi osallistunut aiempiin keskusteluihin. 
Halutessaan voi taustatiedoksi lukea hallituksen joulukuisen tiedotteen ja katsoa tammikuun keskustelun tallenteesta skenaariotyöryhmän työn esittelyn. Nämä saat lähettämällä sähköpostin: 

Tervetuloa mukaan!
Sirkuksen tiedotuskeskuksen hallitus