EU:n Luova Eurooppa: yhteistyöhankkeet, haku päättyy 31.3.2022

EU:n Luova Eurooppa -ohjelman (2021-2027) Kulttuurin alaohjelma rahoittaa eurooppalaisena yhteistyönä toteutettavia taide-, kulttuuri- ja kulttuuriperintöhankkeita. 

Ohjelman eurooppalaisten yhteistyöhankkeiden vuoden 2022 hakukierros on käynnistynyt ja päättyy torstaina 31.3.2021 klo 18 (Suomen aikaa). Hakuaineistot on julkaistu EU:n Funding & Tenders -portaalissa.

 

Jaossa on nyt 68,6 milj. euroa, jolla rahoitetaan arviolta 130 hanketta.

Kenelle?

Rahoitusta voivat hakea kaikki kulttuurin ja luovien alojen toimijat yhteistyössä eurooppalaisten hankekumppanien kanssa. Hankkeissa voi olla mukana toimijoita myös muilta sektoreilta (esim. koulutus- tai teknologiapartnerit). Hankkeen toiminnan pitää kuitenkin aina kohdistua kulttuuri- ja luoville aloille.

Hankkeissa on oltava mukana hanketyypistä riippuen mukana vähintään 3, 5 tai 10 Luova Eurooppa -ohjelman Kulttuurin alaohjelmaan kuuluvaa maata.

Mihin tukea voi hakea?

Rahoitusta voi hakea kolmessa hankekategoriassa:

Kategoria 1: Pienet hankkeet, joissa on mukana toimijoita vähintään 3 ohjelmamaasta. EU-tuki koko hankkeelle on korkeintaan 200 000 euroa ja sen osuus voi olla korkeintaan 80% kokonaisbudjetista.

Kategoria 2: Keskikokoiset hankkeet, joissa on mukana toimijoita vähintään 5 ohjelmamaasta. EU-tuki koko hankkeelle on korkeintaan 1 milj. euroa ja sen osuus voi olla korkeintaan 70% kokonaisbudjetista.

Kategoria 3: Suuret hankkeet, joissa on mukana toimijoita vähintään 10 ohjelmamaasta. EU-tuki koko hankkeelle on korkeintaan 2 milj. euroa ja sen osuus voi olla korkeintaan 60% kokonaisbudjetista.

Lisäksi 20 % hakukierroksen budjetista varataan kulttuuriperinnön, musiikin, kirja- ja kustannusalan, arkkitehtuurin, muodin ja muotoilun tai kestävän kulttuurimatkailun omiin alakohtaisiin tavoitteisiin liittyviin hankkeisiin.

Kestoltaan hankkeet voivat olla korkeintaan 48 kuukautta eli 4 vuotta.

Lue lisää ja hakuohjeet > Opetushallituksen sivuilta