Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation

Hakuaika: 01.12.2021 – 31.01.2022

Hakemuksia voivat jättää yksityiset henkilöt, ryhmät, yritykset, laitokset ja organisaatiot. Varoja myönnetään Japaniin suuntautuvaan toimintaa.

SJSFn Suomen osaston hakuaika päättyy joka vuosi 31.1. Apurahapäätökset ilmoitetaan apurahan saajille 28.2., ja tulokset tulevat näkyviin järjestelmään.

Hakemukset voi lähettää vain sähköisenä online hakemuksena. Postin tai sähköpostin kautta lähetettyjä hakemuksia ei hyväksytä. Järjestelmä on avoin ajalla 1.12.-31.1. Pääset hakujärjestelmään klikkaamalla
oikealla olevaa ruutua “Till Ansökan/to Application“.

Ystävällisesti lue oikealla olevat ohjeet “Anvisningar/Guidelines“. Muista säilyttää hakujärjestelmän
salasana, sitä tarvitaan tulosten katseluun, maksatukseen ja raportointiin.

Lisätietoja antaa:
Professori Pirkko Vihko
Puh: 040-5431734

Lue lisää Sasakawa Foundationista: http://www.sjsf.se