Avustushaku iäkkäiden ihmisten kulttuuritoimintaan aukeaa tammikuussa 2022

  • Kuva: Jussi Hellsten

Avustuksen tavoitteena on lisätä kulttuurin saavutettavuutta ja tukea iäkkäiden ihmisten hyvinvointia. Fokuksessa ovat erityisesti kotona asuvat ikääntyneet, joiden osallistumismahdollisuuksia kulttuuritoimintaan halutaan parantaa.  

Vuonna 2022 Helsingin kaupunki kohdentaa iäkkäiden ihmisten kulttuuritoiminnan edistämisen avustuksiin 1,3 miljoona euroa. Avustuksen hakuaika on 10.1.–11.2.2022.  

Avustusta voi hakea hankkeisiin, jotka edistävät helsinkiläisten ikäihmisten digitaalista kulttuuritoimintaa, vahvistavat lähiöiden kulttuuripalveluita, kehittävät vapaaehtois- ja vertaistyötä tai luovat uusia taide- ja kulttuuritoimijoiden työtapoja. Hakuperusteissa painotetaan erityisesti ikääntyneiden osallisuuden ja toimijuuden lisäämistä sekä matalan kynnyksen kulttuuritoimintaa.   

Avustushaussa hakijoilta toivotaan monialaisia, eri taiteen- ja toiminnanalat ylittäviä kumppanuuksia, jotka edistävät innovatiivisilla toimintamalleilla ikäihmisten toimintakykyä ja hyvinvointia. Hakijoita kannustetaan luomaan rohkeasti uudenlaisia yhteistoiminnan muotoja ja etsimään laaja-alaisesti kumppaneita.  

Avustushausta järjestetään kaksi infotilaisuutta 12.1.2022 klo 10–11.30 ja 26.1.2022 klo 14–15.30. Avustusinfot ovat sisällöltään samanlaisia ja ne järjestetään etäyhteyden välityksellä. Infoihin voi ilmoittautua oheisen linkin kautta: ilmoittaudu infotilaisuuteen 

Lisätiedot ja hakuohjeet löydät Helsingin kaupungin kulttuurin avustusten verkkosivuilta.  

Tiedustelut: erityissuunnittelija Sara Kuusi, , puh. (09) 310 32204