Esittävän taiteen valtionosuuden piiriin on valittu kaksi sirkusalan yhteisöä

Esittävän taiteen valtionosuuden piiriin kolmen vuoden määräajaksi tai toistaiseksi on hyväksytty sata esittävän taiteen toimintayksikköä. Musiikin alan toimintayksiköistä valtionosuuden piiriin hyväksyttiin 31. Muun esittävän taiteen toimintayksiköitä, kuten teatterin, tanssin ja sirkuksen toimintayksiköitä, otettiin valtionosuuden piiriin 69. Esittävän taiteen valtionosuusuudistuksen myötä valtionosuuksien määrään tulee samalla merkittävä korotus, kertoo opetus- ja kulttuuriministeriö tiedotteessaan.

Muun esittävän taiteen toimintayksiköistä valtionosuuteen toistaiseksi oikeutetuksi hyväksyttiin 58. Näistä 53 on sellaisia, jotka ovat aiemmin saaneet valtionosuutta teatteri- ja orkesterilain nojalla ja viisi sellaisia, jotka ovat aikaisemmin saaneet Taiteen edistämiskeskuksesta harkinnanvaraista valtionavustusta. Kolmen vuoden määräajaksi oikeutetuksi hyväksyttiin 11 toimintayksikköä.

Uusia teatterin, tanssin ja sirkuksen alan toimintayksiköitä, jotka eivät aikaisemmin ole saaneet valtionosuutta, hyväksyttiin kaikkiaan yhteensä 12. Uusien valtionosuusrahoituksen piiriin nousseiden yhteisöjen joukossa ovat Circo Aereo ja WHS Teatteri Union.  

”Vos-rahoituksen myötä meidän on mahdollista suunnitella toimintamme jatkuvuutta vuosiksi eteenpäin – ensimmäistä kertaa Circo Aereon 25-vuotisen olomassaolon aikana. Pystymme sitoutumaan produktioiden toteutumiseen ja freelancereiden työsuhteisiin varmemmin kuin aiemmin”, iloitsee Sanna Silvennoinen. 

Valtionosuuksilla tuetaan ammattimaista, vakinaista, säännöllistä ja ympärivuotista esitystoimintaa

Esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmässä laskennallisina perusteina käytetään toteutuneiden kustannusten perusteella laskettavaa yksikköhintaa ja valtionosuuden perusteeksi vahvistettavaa henkilötyövuosimäärää. Opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy esittävän taiteen toimintayksikön valtionosuuden piiriin ja vahvistaa valtionosuuteen oikeuttavien henkilötyövuosien määrän valtion talousarvion rajoissa. 

Valtionosuus on pääsääntöisesti 37% ja korotettuna 60%. Korotettua valtionosuutta voidaan myöntää, jos huomattava osa toiminnasta on kiertue- tai vierailutoimintaa, lapsille, kielellisille vähemmistöille tai erityisryhmille kohdistuvaa esitystoimintaa tai muusta kulttuuripoliittisesta syystä.

Valtionosuuden piiriin voi hakea kolmen vuoden välein. Seuraava haku esittävän taiteen valtionosuuden piiriin on vuonna 2024 ja se koskee valtionosuuksia vuodesta 2025 alkaen.

Lue opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote. (siirryt toiselle sivustolle)