Helsingin kaupunki etsii taiteilijoita varhaiskasvatuksen Taideraide-toimintaan, haku avoinna 1.10. saakka

Tule taiteilijaksi päiväkoteihin ja leikkipuistoihin! 

Etsimme 6 taiteilijaa varhaiskasvatuksen ja Annantalon yhteiseen Taideraide-toimintaan työskentelemään varhaiskasvatuksen toimipisteissä. Kukin taiteilija työskentelee kuusi kuukautta päiväkodeissa ja kaksi kuukautta leikkipuistoissa. 

Taiteilijan tehtävänä on tuoda taide lasten ulottuville osallistamalla heidät yhteiseen tekemiseen. Taiteilijat vastaavat yhteistyössä varhaiskasvatuksen henkilökunnan kanssa toiminnan taiteellisen sisällön suunnittelusta, koordinoinnista ja toteuttamisesta. Aikaisempina vuosina taiteilijat ovat edustaneet monipuolisesti eri taidemuotoja, kuten sirkusta, kuvataiteen eri muotoja, teatteria, tanssia, musiikkia, ympäristötaidetta tai videotaidetta. 

Tänä toimintakautena Taideraiteessa korostuu toiselta oppiminen ja vastavuoroisessa yhteistyössä toimiminen. Taiteilijalle jakso antaa mahdollisuuden oppia uutta, tehdä taidetta lasten kanssa ja samalla rikastuttaa varhaiskasvatusta omalla osaamisellaan. Varhaiskasvatuksessa työntekijöiden joukkoon saadaan taiteilija, jolta voidaan oppia paljon taiteellisen ilmaisun mahdollisuuksista varhaiskasvatuksessa sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä. 

Taideraidetoiminnalla kaupunki työllistää taiteilijoita, monipuolistaa taiteilijoiden ammatillista osaamista ja verkostoitumista sekä parantaa työllistymismahdollisuuksia. Toiminnasta on saatu hyviä kokemuksia aikaisemmilta vuosilta. 

Lisätiedot taiteilijan tehtävästä 

Hakuaika 13.9. – 1.10.2021 
Tehtävänimike: Taiteilija varhaiskasvatuksessa (6 kpl) 
Yleistyöaika: 38 h 45 min/ vko (KVTES), 8 kk määräaikainen palkkatukitehtävä 
Tehtäväkohtainen palkka: 2 500 €/kk 
Tehtävä alkaa: 15.11.2021 

Tehtävänkuva: 
• Taiteen tekeminen lasten kanssa (80%) ja oma taiteellinen työ (20%) 
• Taidekasvattajuus 
• Taidekasvatustyön tukeminen 
• Verkostoituminen taidekasvatustyötä tekevien toimijoiden kanssa lasten monimuotoisen oppi-misympäristön rakentamiseksi 
• Varhaiskasvatushenkilöstön taidekasvatusvalmiuksien lisääminen 

Taiteilija vastaa toiminnan taiteellisen sisällön suunnittelusta, koordinoinnista ja toteuttamisesta varhaiskasvatusyksikössä yhteistyössä varhaiskasvatuksen henkilökunnan kanssa ja kesällä leikkipuistoissa yhteistyössä leikkipuistojen työntekijöiden sekä lähialueen perhepäivähoidon kanssa. 

Taiteilija huolehtii, että toiminta soveltuu kohderyhmälle ja, että se sisältää osioita, joiden sisältönä on lasten oman taiteellisen toimijuuden vahvistaminen. Taiteilija sitoutuu jakamaan taidetoimintaan liittyvää osaamista ja taidemetodeja varhaiskasvatushenkilökunnalle. Hakemukseen liitetään cv:n lisäksi ajatuksia, miten omaa taiteellista työtä voisi soveltaa lasten ja perheiden kanssa. Taiteilijalle osoitetaan päiväkodit ja leikkipuistot, joissa hän työskentelee. 

Ennen työsopimuksen tekoa vaaditaan esitettäväksi rikostaustaote (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä). 

Tehtävän edellytykset: 

Edellytyksenä tehtävän hoitamiseksi on soveltuva taiteenalan koulutus. Lisäksi katsomme eduksi pedagogiset opinnot tai kokemuksen lasten kanssa tehtävästä työstä ja kielitaidon. 

Hakijan tulee olla 
1) alle 25-vuotias, ammattiin valmistunut tai tutkinnon suorittanut helsinkiläinen, joka on ollut työttömänä työnhakijana vähintään 6 kuukautta TAI 
2) 25–29-vuotias, ammattiin valmistunut tai tutkinnon suorittanut helsinkiläinen, joka on ollut työttömänä työnhakijana vähintään 12 kuukautta TAI 
3) helsinkiläinen työtön työnhakija, joka on saanut työmarkkinatukea yli 300 päivää. 

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi ja cv:si  
Lisää viestikenttään taiteilija varhaiskasvatuksessa. 

Ole lisäksi puhelimitse yhteydessä yhteen seuraavista: 
Tiina Mesiniemi, Johtava leikkipuisto-ohjaaja, , 050 435 4417 
Pirjetta Mulari, Lastenkulttuuripäällikkö, Annantalon johtaja, , puh 09 310 37174 
Erja Mehto, vastaava kuvataideopettaja, , puh. 09 310 37176