OKM: Kulttuurin uuden korona-tukipaketin yhteisöavustukset haettavissa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut korona-tukipakettiin kuuluvan valtionavustushaun taiteen ja kulttuurin alan ammatillisille yhteisöille. Avustusten hakuaika päättyy 23.6.2021. Tavoitteena on auttaa toimijoita jatkamaan ja kehittämään toimintaansa pandemian aikana ja sen jälkeen sekä ylläpitämään työllisyyttä.

Kulttuurille, taiteelle, liikunnalle ja tapahtuma-alalle suunnattavalla tukipaketilla tuetaan kulttuurin, taiteen, liikunnan ja tapahtuma-alan elpymistä koronapandemiasta. Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuri-, liikunta- ja tapahtuma-alan korona-tukipaketti on yhteensä noin 230 miljoonaa euroa, ja se sisältyy eduskunnalle annettuun vuoden 2021 toiseen lisätalousarvioesitykseen.

Nyt avattavalla haulla opetus- ja kulttuuriministeriö varautuu tukemaan taiteen ja kulttuurin alan ammatillisten yhteisöjen toimintaa, jonka harjoittaminen on vaikeutunut tai estynyt koronapandemiasta johtuvien rajoitusten ja suositusten vuoksi 1.1.–31.5.2021. Avustuksia yhteisöille voidaan jakaa yhteensä noin 15 miljoonaa euroa, jos eduskunta hyväksyy käsiteltävänä olevan lisätalousarvioesityksen.

Avustukset myönnetään harkinnanvaraisina yleisavustuksina toimintaan sellaisille koronapandemiasta kärsiville taide- ja kulttuurialojen oikeuskelpoisille yhteisöille, joilla on palkattua henkilöstöä ja joiden toiminta on pääsääntöisesti ammatillista kulttuuritoimintaa. Yhteisöavustusta voivat hakea sellaiset yhdistykset, säätiöt, osakeyhtiöt, osuuskunnat, kommandiittiyhtiöt tai avoimet yhtiöt, joiden toiminta on pääsääntöisesti kulttuuritoimintaa. Toiminimillä tai yksinyrittäjinä toimiville alan ammattilaisille avataan oma haku Taiteen edistämiskeskuksessa.

Muita avustushakuja

Hallituksen linjaamassa tukipaketissa on pyritty huomiomaan erityisesti alan moninaisuus ja työnteon erilaiset muodot, kuten keikkatyöläiset, itsensä työllistäjät, yksinyrittäjät, freelancerit ja toiminimellä toimivat. Paketista suunnataan kulttuuriin ja taiteeseen yhteensä 127,36 miljoonaa euroa.

Avustukset ja apurahat tulevat haettavaksi opetus- ja kulttuuriministeriön, Taiteen edistämiskeskuksen ja Suomen elokuvasäätiön kautta. Lisäksi tapahtuma-alalle suunnataan työ- ja elinkeinoministeriössä valmisteltu tapahtumatakuu, jota haetaan Valtiokonttorilta.

•    Hakuilmoitus: koronatuki kulttuurialan yhteisöille
•    Usein kysyttyä kulttuurin, liikunnan ja tapahtuma-alan tukipaketista

Lisätietoja:
Hakijoiden tiedusteluihin vastataan 31.5. –23.6. numerossa 0295 330 333 arkisin klo 9.30–11.30 ja 14–16. Sähköpostitse tulleisiin tiedusteluihin ministeriö ei välttämättä ehdi vastata ennen hakuajan päättymistä.