Helsingin kaupungin alueellisen kulttuurityön mallin avustushaku vuosille 2022-24 on parhaillaan auki!

Helsingin malli on osallistavan ja alueellisen kulttuurityön malli, jossa taidelaitoksia ja taiteen ammattilaisryhmiä kannustetaan toimimaan seiniensä ulkopuolella eri kaupunginosissa yhteistyössä alueen asukkaiden ja yhteisöjen kanssa. Helsingin mallin tavoitteena on tasapainottaa ja monipuolistaa kaupunginosien taide- ja kulttuuritarjontaa, vahvistaa kaupunginosien yhteisöllisyyttä ja myönteistä profiloitumista sekä asukkaiden kulttuurista osallisuutta. 

Avustettaville hankkeille varataan taide- ja kulttuuriavustusten kehittämisavustuksista 600 000 euroa vuosittain ajalle 2022-2024. Uuden hankekauden prioriteettialueet ovat Tapulikaupunki-SuutarilaKontulaMalmi ja Pihlajanmäki-Pihlajisto.

Avustusta voivat hakea helsinkiläiset rekisteröidyt taide- ja kulttuurialan yhteisöt. Avustushaku on auki 31.8. klo16 asti.

Lisätietoa hausta: https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/kulttuurin-avustukset/helsingin-mallin-avustukset