Esittävien oppilaitosten liitto etsii osa-aikaista toiminnanjohtajaa

ETOL ry eli Esittävien oppilaitosten liitto on vuonna 2003 perustettu sirkus- ja teatteritaiteen taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten valtakunnallinen etujärjestö. Tällä hetkellä 24 oppilaitosta kuuluu ETOL ry:n piiriin ja suunta on ollut kasvava viime vuosien aikana.

ETOL ry:n ensimmäisenä toiminnanjohtajana henkilö edistää ja kehittää pääosin itsenäisesti liiton toimintaa puheenjohtajan ja hallituksen avustuksella. Toiminnanjohtaja edustaa sirkus- ja teatteritaiteen perusoppilaitoksista muodostuvaa liittoa valtakunnallisesti Opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja Taiteen perusopetusliiton kentällä sekä mahdollisissa kansainvälisissä yhteyksissä. Työnantajana toimii liiton hallitus. Työaika noin 40% tai sopimuksen mukaan.

Työtehtävät: Toiminnanjohtaja edustaa liittoa erilaisissa yhteyksissä, vastaa jäsenhankinnasta, jäsentiedotuksesta, www-sivujen ylläpidosta, jäsenrekisteristä, jäsenhankinnasta, rahoituksen hakemisesta, hallituksen kokouksessa esittelijänä ja sihteerinä toimimisesta. Toiminnanjohtaja laatii toimintasuunnitelman, toimintakertomuksen, talousarviot ja vastaa talouden seurannasta, palkanmaksusta, laskutuksesta. Lisäksi hänen vastuulleen kuuluvat yhteydenpito kentän toimijoihin, liiton toimintaedellytysten vahvistaminen ja toiminnan kehittäminen.

Koulutus ja osaaminen: Tehtävään soveltuva vähintään alempi korkeakoulututkinto. Eduksi luetaan taiteen perusopetuksen tuntemus (erityisesti sirkus ja/tai teatteri) ja kokemus yhdistystoiminnasta, viestinnästä, markkinoinnista ja tapahtumien järjestämisestä. Sujuva kielitaito (englanti, ruotsi) katsotaan eduksi. Haemme ihmistä, joka haluaa sitoutua työhönsä ja kehittää liittomme täyteen potentiaaliinsa. Tavoitteena on liiton rahoitusta kehittämällä saada tulevaisuudessa toiminnanjohtajan toimi kokoaikaiseksi. Osa-aikatyö alkaa elokuussa 2021 ja on toistaiseksi sopimuksella (6kk koeaika).

Hakuaika: 3.5 – 17.5.21 Hakemukset klo 12.00 mennessä .
ETOL ry:n toimipiste sijaitsee Espoossa, mutta työ onnistuu myös etätyönä.
Lisätietoja ETOL ry:n puheenjohtaja Terhi Perälältä p.040/592 8969.
Haastattelut viikolla 21.
Päätös valinnasta tehdään hallituksen kokouksessa 1.6.21.
Palkkatoiveet hakemuksen yhteydessä.