DISCE-projektin kysely osallistavuudesta ja kestävyydestä luovan alan tekijöille

Turun yliopiston johtamassa EU-rahoitteisessa DISCE-projektissa tutkitaan koulutuksen, taitojen kehittämisen ja luovan työn välisiä suhteita, uusia liiketoimintamalleja ja uusia tapoja ymmärtää, mistä luovan talouden osallistavuus ja kestävyys koostuu.

Projekti kerää nyt tutkimusaineistoa kulttuurialan kentälle suunnatulla kyselyllä. Sen teemana ovat arvonluonti ja ansainta ja sen kohteena ovat luovien ja kulttuurialojen tekijät, yksilöt.

Hei!

Terveisiä Turusta. Lähestyn teitä keskellä varsin outoa aikaa. Olen keräämässä tutkimusaineistoa luovien ja kulttuurialojen organisaatioilta osana laajaa, kolmivuotista DISCE (Developing Inclusive and Sustainable Creative Economies) -hanketta. DISCE kokoaa yhteen tutkijoita Suomesta, Italiasta, Latviasta ja Iso-Britanniasta. DISCE:ä rahoittaa Euroopan komission Horisontti 2020 -ohjelma.

Kaipaamme arvokkaita näkemyksiänne, jotta voisimme tunnistaa keinoja, joilla luovat ja kulttuurialat voivat olla tekijöitään ja yleisöjään osallistavia sekä toiminnallisesti kestäviä. Vastaamalla annat panoksesi luovien ja kulttuurialojen kehittämiseen. Ymmärrän, että tällainen yhtäkkinen lähestyminen ei välttämättä innosta, mutta uskon, että kyselyn tuloksilla on saumansa tarjota uutta tietoa luovien ja kulttuurialojen ja siellä tehtävän työn kehittämiseen.

Kiitän sinua jo etukäteen arvokkaasta avustasi ja toivon, että voisit vastata kyselyyn mahdollisimman pian. Vastaaminen kestää noin 10-15 minuuttia. Vastauksesi ovat täysin luottamuksellisia, aineistoa käsittelevät vain hankkeen tutkijat ja tutkimuksen tulokset raportoidaan niin, ettei yksittäisten henkilöiden vastauksia voi tunnistaa.

Kyselyyn pääset alla olevasta linkistä
https://link.webropol.com/s/sirkus

Ystävällisin terveisin koko DISCE-tiimin puolesta,
Erikoistutkija Pekka Stenholm
Turun yliopisto

Lisätietoja DISCE-projektista: https://disce.eu/