Taiteellisen Ajattelun Akatemian haku 7.–22.4.2021

Taiteellisen Ajattelun Akatemian opintokokonaisuus järjestetään jälleen lukuvuonna 2021–2022. Cirko ja Taideyliopiston Avoin kampus järjestävät yhdessä opintokokonaisuuden, johon toivotaan hakijoita erilaisista opintotaustoista esittävän taiteen kentältä. Tähtäimessä on osallistujien kompositionaalisen ja dramaturgisen ajattelun edistäminen keskustelevassa, monitaiteellisessa ympäristössä. Haku on avoinna aina 22.4.2021 asti.

Taiteellisen Ajattelun Akatemian opintokokonaisuus päästään järjestämään toistamiseen. Taiteellisen Ajattelun Akatemia (TAA) on Cirko – Uuden sirkuksen ja Taideyliopiston Avoimen kampuksen lukuvuoden 2021–2022 aikana toteuttama opintokokonaisuus, joka tähtää kompositionaalisen ja dramaturgisen ajattelun kehittämiseen sekä taiteidenvälisen vertaisoppimisen edistämiseen. TAA tuo eri esittävien taiteiden tekijöitä oppimaan yhdessä ja toisiltaan luovassa, rakentavassa ja keskustelevassa ilmapiirissä.

Ensimmäisen kerran Taiteellisen Ajattelun Akatemian opintokokonaisuus järjestettiin Koneen säätiön hankerahoituksella lukuvuosina 2018–2019 sekä 2019–2020, ja hanke huipentui virtuaaliseen KIERROT-festivaaliin (siirryt toiselle sivustolle) tammi-helmikuussa 2021.

“Taiteellisen Ajattelun Akatemian hakijoiden suuri määrä ja heidän edustamiensa taidelajien laaja kirjo yllätti meidät positiivisesti ensimmäisellä kerralla. Onkin todella hienoa, että voimme jatkaa opintokokonaisuutta yhteistyössä Taideyliopiston kanssa myös ilman hankerahoitusta”, hankkeen vetäjänä toimiva Cirkon dramaturgi-tuottaja Jarkko Lehmus toteaa.

Kaikki koulutustaustat tervetulleita

TAA:n kohderyhmää ovat esittävien taiteiden tekijät sekä Taideyliopiston esittävien taiteiden maisteriopiskelijat. Opintokokonaisuus on tarkoitettu fyysisen teatterin, sirkuksen, tanssin, musiikin ja näitä yhdistävien teosten tekijöille, jotka haluavat syventää dramaturgisen ajattelun ja esityskomposition taitojaan sekä ymmärtää erilaisia dramaturgian muotoja.

“Kaikki itsensä ammattimaisiksi esittävien taiteiden tekijöiksi mieltävät taiteilijat voivat hakea opintokokonaisuuteen. Olkoon työnimikkeesi tanssija, näyttelijä, sirkustaiteilija, tila-, valo-, ääni- tai pukusuunnittelija, ohjaaja, koreografi, dramaturgi, säveltäjä tai mikä tahansa muu esitysten luomisessa mukana oleva taiteilija, olet tervetullut hakemaan opintokokonaisuuteen. Tähtäämme opintokokonaisuudessa mahdollisimman laajaan esittävien taiteiden edustukseen”, Lehmus kertoo.

Taustalla tarve törmäyttää

“Sekä taiteilijat itse että muut esittäviä taiteita määrittelevät tahot purkavat, pystyttävät ja siirtävät muutosten tuulissa huojuvia raja-aitoja. Toisin sanoen taiteiden väliset raja-aidat ovat jatkuvassa murrostilassa oleva keinotekoinen rakennelma. Raja-aitojen rakentaminen on pohjimmiltaan erottelevaa työtä, vaikka esittävien taiteiden teoksia tehdään yleensä yhdessä. Erilaisista koulutustaustoista tuleville taiteilijoille on myös vähän yhteen tuovia kohtaamispaikkoja teosten luomisen ulkopuolella. Koulutustaustastaan riippumatta nykytaiteilijat pyrkivät teoksissaan käsittelemään aiheita, jotka ovat sidoksissa ympäristöönsä. Eri koulutustaustojen tarjoamat lähtökohdat ja työkalut ovat kuitenkin hyvin erilaisia. Taiteellisen Ajattelun Akatemia syntyi näiden huomioiden pohjalta kehittämään työkaluja teosten luomiseen ja rakenteellisen käsittelyyn monitaiteellisessa, turvallisessa ja keskustelevassa ympäristössä”, Jarkko Lehmus summaa hankkeen taustoja.

Opintokokonaisuus rakentuu esitysten katsomisesta, ohjatuista keskusteluista, kirjallisista tehtävistä sekä ryhmäharjoitteista. Se vahvistaa osallistujan kykyä avata teoksen dramaturgiaa ja kompositiota. Opiskelija kykenee opintokonaisuuden suoritettuaan perustelemaan omia näkökulmiaan ja ymmärtämään muita näkökulmia. Lähiopetusjaksot kehittävät osallistujan tietoisuutta omasta katsomisen ja kokemisen tavastaan sekä historiastaan. Osallistujat oppivat rakentamaan tapoja ja kieltä, joilla purkaa havaintojaan sekä keskustelemaan ja kirjoittamaan niistä. Viimeisen lähiopetusjakson aikana ryhmä työstää yhdessä vapaamuotoista demoesitystä Cirkon Maneesi-salissa toukokuussa 2022.

Taiteellisen Ajattelun Akatemian opintokokonaisuuden hakuaika on 7.–22.4.2021. Opintokokonaisuuden tarkat tiedot, hakuohjeet ja aikataulu löytyvät Opintopolun sivuilta.
Opintopolun sivuille

Lisätiedot ja kysymykset:
Jarkko Lehmus
dramaturgi-tuottaja
Cirko – Uuden sirkuksen keskus

044 732 1150