Sosiaalisen sirkuksen korttipakka julkaistu

  • Sirkuskortit (kuva: Alessia Omeri)

Sirkus Magenta ja Ammattiopisto Live ovat laatineet opetuksen tueksi uudet sirkuskortit: Sosiaalisen sirkuksen korttipakka – oppimisen taikaa ja työelämätaitoja. 

Kortit voi ladata maksutta netistä. Osassa korteista ohje löytyy kuvan ja tekstin lisäksi videomuodossa. Korteissa on lyhytlinkki sekä QR-koodi, jotka ohjaavat kyseisen kortin harjoituksen videoon.

Korttipakka: ohjeet (siirryt toiselle sivustolle) ja kortit (siirryt toiselle sivustolle).

Videoiden soittolista: YouTube (siirryt toiselle sivustolle). 

Sirkusharjoituksia opiskelun ja ja työelämän tueksi

Sosiaalinen sirkus on matalan kynnyksen toimintaa, jossa yhdistyy sirkustaide ja luova liikunta. Sirkuksen avulla voi tukea esimerkiksi vuorovaikutustaitoja, omien vahvuuksien tunnistamista, esillä oloa ja uuden oppimista.

Korttipakka esittelee kattavasti erilaisia sosiaalisen sirkuksen harjoituksia kuvien, videoiden ja kirjallisten ohjeiden avulla. Kortit on suunniteltu vahvistamaan erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työelämätaitoja ammatillisessa koulutuksessa, mutta ne sopivat monipuolisesti erilaisiin opetus-, ohjaus- ja ryhmätilanteisiin. Harjoitukset toimivat muun muassa ryhmäytymisen tukena, välipaloina opetuksen lomassa, opiskelijan vahvuuksien löytämisen välineenä tai liikuntatuokioissa. 

Harjoituskategoriat on jaettu viiteen eri osa-alueeseen: 

  • Minä ryhmässä – ryhmäharjoitteita

  • Minä ja sinä – parityöskentelyä

  • Minä uskallan – esillä olemisen harjoittelua

  • Minä osaan – taitoharjoittelua yksin, pareittain ja ryhmässä

  • Minä jaksan – työssä jaksaminen ja hyvinvointi

Lisätiedot ja kuvapyynnöt

Maija Iltanen,  

sirkusmagenta.fi

Kortit toteutettiin Oppimisen taika – sosiaalinen sirkus työelämätaitojen tukena -hankkeessa (ESR 2019-2021). Yhteistyökumppanit olivat sosiaalisen sirkuksen yhdistys Sirkus Magenta ry, ammatillinen erityisoppilaitos Ammattiopisto Live ja Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Lue lisää Oppimisen taika -blogista: https://oppimisentaika.blogspot.com