Taide- ja kulttuurialan neljäs koronahaku alkaa 29.3.2021

Taiteen edistämiskeskus jakaa koronatukea yhteensä noin 15 miljoonaa euroa taiteilijoille, kulttuurialan ammattilaisille sekä taide- ja kulttuurialan toiminimille. Hakuaika päättyy 15. huhtikuuta kello 16.00.

Rahoituksella turvataan työskentelyn ja ammatinharjoittamisen edellytyksiä. Tuki on tarkoitettu ammattitaiteilijoille ja kulttuurin alan ammattilaisille sekä taide- ja kulttuurialalla toimiville toiminimille, jotka kärsivät toimeentulomahdollisuuksien puutteesta koronaepidemian vuoksi.

Tukea voivat hakea myös taiteen ja kulttuurin ammattiryhmät, jotka eivät yleensä ole Taiteen edistämiskeskuksen asiakkaita. Yleensä Taike tukee apurahoin vain ammattitaiteilijoita ja taidejournalisteja. Nyt haun piiriin kuuluu laajemmin taiteen ja kulttuurin ekosysteemi eli taiteen ja kulttuurin kentällä työllistyvät ammattilaiset.

Hakija voi käyttää apurahaa esimerkiksi taiteelliseen työhön, harjoitteluun tai muuhun
ammattitaidon ylläpitämiseen, julkaisun valmistelemiseen ja toteuttamiseen, tulevien töiden suunnitteluun tai tuotannon markkinointi- ja kehitystyöhön.

Yksityishenkilöt voivat hakea apurahaa, jonka suuruus on 4 000 euroa. Se on tarkoitettu kahden kuukauden työskentelyyn. Toiminimet voivat hakea valtionavustusta, jonka suuruus on 4 000 tai 8 000 euroa. Suurempi tuki voidaan myöntää, jos toiminimi työllistää hakijan lisäksi muita henkilöitä.

Taiken hakuaika alkaa 29.3. ja päättyy 15.4. klo 16.00. Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä kesäkuun puoliväliin mennessä. Tuki tulee käyttää 31.8.2021 mennessä. 

Lisätiedot

Esa Rantanen, taiteen tukemisen päällikkö, puh. 0295 330 720,