Taike: Koronapandemian vaikutukset taiteelliseen työskentelyyn merkittäviä tai jopa tuhoisia

Koronapandemian vaikutukset taide- ja kulttuurikentälle ovat Taiteen ja kulttuurin barometrin ennakkotietojen mukaan merkittäviä, paikoin tuhoisia. Jopa 76 prosenttia taiteilijoista vastasi koronan vaikuttaneen työskentelyynsä. Suurin osa vaikutuksista on ollut kielteisiä.

Huhtikuun alussa julkaistavaan barometriin saatiin vastauksia 1080 taiteilijalta ja 160 kunnalta. Vastaukset kerättiin syys-lokakuussa 2020.

Kolme neljästä kyselytutkimukseen vastanneesta taiteilijasta arvioi koronan vaikuttaneen taiteelliseen työskentelyynsä. Mikään taiteenala ei ole täysin säästynyt vaikutuksilta.

Noin kolmannes kunnista oli puolestaan tehnyt toimenpiteitä ammattitaiteilijoiden tilanteen helpottamiseksi koronaepidemian aikana. Tukea ovat myöntäneet pääasiassa kaupungit, joissa myös ammattitaiteilijoiden määrä ja tuen tarve on suurin.

Ammatinvaihtoa on harkinnut taiteilijoista moni. Erityisen paljon koronatilanteesta kärsineillä sirkus-, näyttämö- ja tanssialoilla toimivista taiteilijoista 22-32 prosenttia on ainakin harkinnut ammatin vaihtamista.

Musikcentrum Riksin mukaan Ruotsissa joka kolmas muusikko aikoo jättää alan koronatilanteen vuoksi. Nyt kyselystä saadun tiedon perusteella vastaava luku Suomessa musiikin alalla on 22 prosenttia. Lukuun sisältyvät muusikoiden lisäksi myös esimerkiksi musiikintekijät ja säveltäjät.

”Taiteilijan elämä on raskasta jo muutenkin toimeentulon vuoksi. Korona vei minulta periaatteessa kaikki työmahdollisuudet. Joudun rakentamaan kaiken uudelleen.” (Taiteilijakysely)  

Ammatinvaihtoa harkinneiden joukosta erottuvat myös nuoret eli alle 34-vuotiaat sekä freelancerina toimivat taiteilijat. Naiset vastasivat jonkin verran miehiä useammin koronatilanteen vaikuttaneen taiteelliseen työskentelyynsä.

Pieni osa vastaajista löysi korona-ajasta positiivisia vaikutuksia.

”Digitaalisen työskentelyn haltuunotto.” (Taiteilijakysely)

”Tullut tilalle uusia tapoja tuoda töitä esille.” (Taiteilijakysely)

Myönteisenä koettiin myös etäkokousten ja -seminaarien myötä kasvanut alueiden välinen tasa-arvo.

Barometrin tuottavat yhteistyössä Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore ja Taiteen edistämiskeskus Taike. Taiteen ja kulttuurin barometri 2020: Taiteilijat ja taiteellinen työ kunnissa julkaistaan Cuporen verkkosivuilla huhtikuun alussa.

Tuloksista järjestetään keskustelutilaisuus Taike & Cupore talks: Taiteilijat ja taiteen tekeminen kunnissa torstaina 15.4.2021 verkkolähetyksenä. Tilaisuuden ohjelma julkaistaan helmikuun alussa Taiken tapahtumakalenterissa.   

Lisätiedot:

Minna Ruusuvirta, erikoistutkija, Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore, minna.ruusuvirta@cupore.fi, p. 050 326 8014

Kaija Rensujeff, erityisasiantuntija, Taiteen edistämiskeskus, , p. 0295 330 721

Liitteet

(Lähde: Taiteen edistämiskeskuksen tiedote 2.2.2021)