Lapin yliopistossa käynnistyy uusi Taiteen asiantuntija -maisteriohjelma

Taiteen asiantuntija -maisteriohjelmassa tarkastelet taiteen yhteiskunnallisuutta ja saat valmiuksia taiteen asiantuntijatyöhön. Taiteen yhteiskunnallinen merkitys nähdään muun muassa laaja-alaisena yhteisöllisenä voimavarana, sosiaalisena pääomana, voimavarojen lisääjänä työelämässä ja sen ulkopuolella, terveyden edistäjänä ja elinympäristön viihtyvyyden parantajana. Taiteen tekemiseen, tuottamiseen ja koordinointiin vaaditaan yhteisöissä ja yhteiskunnassa toimimisen taitoja. 

Maisteriohjelma täydentää ja laajentaa perinteistä taiteilijakoulutusta ja antaa edellytyksiä taiteilijoiden nykyisiin ja laajeneviin, monialaisiin työnkuviin.  Ohjelmassa hyödynnetään etä- ja monimuoto-opiskelua. Opinnot voi suorittaa osittain kotipaikkakunnalta. Lähiopetusta järjestetään jaksottain. Lähiopetusjakson ajankohta riippuu koronatilanteesta. Mikäli lähiopetuksen järjestäminen on syksyllä 2021 mahdollista, koulutusohjelma käynnistyy lähiopetusjaksolla. Opinnot kannustavat oma-aloitteisuuteen sekä taidealan kriittiseen, kehittävään ja uutta luovaan tarkasteluun. Tutkimusmenetelmäopinnot ja tutkielman teko on keskeinen osa koulutusta.

Koulutus käynnistyy syyslukukaudella 2021 ja hakuaika alkaa 17.3.2021 

Hakuohjeet: https://opintopolku.fi/app/#!/korkeakoulu/1.2.246.562.17.29326773644 

Tutustu maisteriohjelman somekanaviin: 

Instagram @taiteenasiantuntija
Twitter @TaiteenA
Facebook facebook.com/taiteenasiantuntija

Koulutusohjelman esittely verkkosivulla 

https://www.ulapland.fi/FI/Yksikot/Taiteiden-tiedekunta/Opinnot/Taiteen-asiantuntija–maisteriohjelma