Vapaan kentän tulonmenetykset voivat nousta 5 miljoonaan euroon alkuvuonna

Teatterikeskus, Sirkuksen tiedotuskeskus ja Tanssin tiedotuskeskus selvittivät kyselyillä esittävän taiteen vapaan kentän arvioituja tulonmenetyksiä marras-joulukuun 2020 sekä tammi-maaliskuun 2021 ajalta. Kyselyt olivat osa isompaa kokonaisuutta, jossa kerättiin tietoja myös VOS-teattereiden, -tanssiryhmien ja -orkestereiden taloustilanteesta.

Vapaan kentän kyselyyn vastasi 26 toiminta-avustusta saavaa organisaatiota ja 10 toiminta-avustuksen ulkopuolella toimivaa työryhmää tai kollektiivia. Vastausmäärä oli vaatimaton, mutta vastaukset on suhteutettu koko kenttään ja arvioinnin tukena on käytetty tilastotietoja ryhmien vuoden 2019 toimintaluvuista.

Teatterin, tanssin ja sirkuksen koko vapaan kentän tulonmenetykset voivat arvioiden mukaan tammi-maaliskuun aikana nousta siis jopa 5 miljoonaan euroon, jos täyssulku jatkuu. Marras-joulukuussa 2020 vapaan kentän menetykset olivat noin 2 miljoona euroa.

Vastaajat kuvaavat tilannetta, jossa peruutukset koskevat viime syksynä sovittuja produktioita, esiintymisiä ja työtilaisuuksia. Ilman omaa tilaa toimiville ryhmille tilanne on armoton: yksityiselle ja julkiselle sektorille keikkoja myyvät toimijat ovat olleet syksystä lähtien tilanteessa, jossa ostajat ovat hyvin varovaisia sopimaan esityksistä tai muusta taidelähtöisestä toiminnasta siinäkään tapauksessa, että rajoitustoimet eivät tänä talvena tai keväänä olisi enää voimassa.

Lisäksi tanssin ja sirkuksen aloilla tärkeät kansainvälisen kiertuetoiminnan keikat ovat peruuntuneet tai jääneet kokonaan puuttumaan, ja niin myös niistä saatavat tulot.

Esitystoiminnan rajoitusten vuoksi organisaatiot ovat säästäneet palkkamenoissa, mikä heijastuu yleensä suoraan yksittäisten taiteilijoiden tulonmenetyksiksi. Kerrannaisvaikutukset freelancerkenttään ovat merkittävät.

Tanssin tiedotuskeskuksen toiminnanjohtaja Sanna Rekola kuvaa kehitystä kuolemankierteeksi: toiminta on jo tähän mennessä vähentynyt normaalista, ja nyt kyselyiden todistamat tulonmenetykset koskevat vielä edelleen supistetun toiminnan menetyksiä. Jos tilannetta verrattaisiin normaalivuoden esitysmääriin ja tuloihin, olisivat taloudelliset menetykset vieläkin laajempia.

VOS-teattereiden, -tanssiryhmien ja -orkesterien menetykset nousevat lähes 18 miljoonaan euroon alkuvuonna, jos ajalla tammi–maaliskuu vallitsee esitystoiminnan täyssulku. Pelkästään viime marras- ja joulukuun menetykset ovat näillä toimijoilla yli 11 miljoonaa euroa, käy ilmi Suomen Teatterit ry:n ja Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n kyselystä.

Kaiken kaikkiaan esittävän taiteen alat ovat kärsimässä pahimmillaan jopa noin 35 miljoonan euron tulonmenetykset pelkästään marraskuusta 2020 maaliskuuhun 2021.

Kyselyn toteuttivat ja tulokset kokosivat Sirkuksen tiedotuskeskus ry, Suomen Sinfoniaorkesterit ry, Suomen Teatterit ry, Tanssin tiedotuskeskus ry ja Teatterikeskus ry.

Kyselyn tulokset on toimitettu opetus- ja kulttuuriministeriölle.