Seitsemäs tarjouskilpailu tapahtumista Kalasataman alueelle

*** HAKUAIKAA JATKETTU 19.2. ASTI ***

Kalasataman tapahtumat ovat osa Kalasataman ympäristötaidehanketta, jonka tavoitteena  on asukkaiden viihtyvyyden parantaminen pitkän rakentamisvaiheen aikana. Hankkeen avulla toteutetaan pysyvää ja väliaikaista taidetta sekä tapahtumia. 

Nyt seitsemättä kertaa järjestettävällä tarjouskilpailulla haetaan tapahtumia, esityksiä sekä kulttuuri- ja taidehankkeita, jotka elävöittävät Kalasataman asuinaluetta, lisäävät alueen viihtyisyyttä ja edistävät yhteisöllisyyttä alueella.  

Tarjouksen jättäjän tulee olla rekisteröitynyt yhteisö, esimerkiksi taiteen  ammattilaisyhteisö, taidelaitos tai asukasyhdistys. Toiminta voi alkaa erillisen kirjallisen sopimuksen (tilauksen ja tilausvahvistuksen) allekirjoittamisen jälkeen alkukevään 2021 aikana ja sen tulee päättyä viimeistään 30.11.2021. Tarjouksen jättäjä vastaa itsenäisesti  hankkeen toteutuksesta. Kaupunki voi tarvittaessa avustaa hankkeiden tiedotuksessa erikseen sovittavalla tavalla.  

Tavoitteena on, että vuonna 2021 käytettävissä olevalla summalla, noin 40 000 euroa (Alv  0 %), saataisiin Kalasatamaan useampia esityksiä, tapahtumia tai hankkeita. 

Hanke tulee toteuttaa Kalasataman alueella. Aluerajaus on esitetty kartassa: kartta.pdf  (siirryt toiselle sivustolle)

Tarjouksen jättäminen 

Tarjous jätetään sähköisellä Questback-lomakkeella:
https://response.questback.com/helsinginkaupunki/kalasatamatarjous2021

Tarjous tulee jättää perjantaihin 19.2.2021 kello 16.00 mennessä, ja sen tulee olla voimassa vuoden 2021 ajan. Puutteellisia tarjouksia ei hyväksytä. 

Yksittäisen hankkeen hinta voi olla enintään noin 20 000 euroa + alv. Kaikki hankkeen läpiviennistä aiheutuvat kustannukset tulee sisällyttää annettuun projektikohtaiseen  hintaan. Osallistumisen tulee olla yleisölle maksutonta.

Tietoa aiemmin toteutetuista hankkeista löytyy Uutta Helsinkiä -sivustolta

Lisätiedot 

Kulttuurituottaja Michaela Stenbäck, puh. (09) 310 37003, michaela.stenback (at) hel.fi
Projektinjohtaja Hannu Asikainen, puh. (09) 310 79787, hannu.asikainen (at) hel.fi
Projekti-insinööri Anni Bäckman, puh. (09) 310 25822, anni.backman (at) hel.fi