Open Call: UrbanApa jatkaa feministisen johtamisen alustaa 

Feministisen johtamisen alusta taiteen ja kulttuurin parissa työskenteleville 

Keväällä 2021 UrbanApa toteuttaa jälleenfeministisen johtamisen alustan. Alusta perustuu vertaisoppimiselle ja sen tarkoitus on tukea osallistujien omaa työskentelyä ja pyrkimyksiä feministiseen johtajuuteen. Kuudesta työpajasta koostuva kehys pyrkii mahdollistamaan laajempaa pohdintaa feministisistä työkaluista, johtamisesta ja rakenteista. Sen tavoitteena on tuoda taiteilijoita yhteen jakamaan ja keskustelemaan, voimaannuttaa, lisätä tietoa ja ymmärrystä rakenteista ja niiden luomista esteistä, tarjota työkaluja feministisempään ja inklusiivisempaan työskentelyyn, sekä unelmoida kollektiivisesti mahdollisista tulevaisuuksista. Meillä kaikilla on jonkinlaista osaamista. Kokoontumalla yhteen, ja tuomalla tietotaitomme mukanamme, luomme feministisen johtamisen alustan yhdessä. 

Alustaa fasilitoivat Sonya Lindfors, Olga Palo ja Aliisa Talja. 

Oletko kiinnostunut?  

Haemme mukaan moninaista joukkoa taiteilijoita, jotka työskentelevät ohjaamisen, fasilitoinnin, kuratoinnin tai johtamisen parissa tavalla tai toisella, ja ovat kiinnostuneita feministisistä työskentelytavoista. Jos hakemuksia tulee valtavasti, pyrimme valinnoissamme painottamaan osallistujien moninaisuutta, moniäänisyyttä sekä priorisoimaan hakijoita, joilla ei ole tällä hetkellä pääsyä vastaaviin sisältöihin. 

Katso tarkemmat tiedot UrbanApan nettisivuilta: http://urbanapa.fi/event/feminist-leadership-2-open-call/ (Siirryt toiselle sivustolle)

Hae mukaan 7.2.2021 mennessä.