Koronakyselyillä tietoa OKM:lle esittävän taiteen kentän toimijoilta

Sirkuksen ja Tanssin tiedotuskeskukset, Suomen Teatterit ry, Teatterikeskus, Suomen Sinfoniaorkesterit ry, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme ja Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat STST keräävät yhdessä esittävien taiteiden alan toimijoilta tietoja koronarajoitusten vaikutuksista kentän taloudelliseen tilanteeseen.

Kartoitamme opetus- ja kulttuuriministeriön pyynnöstä arviota taloudellisista menetyksistä, jotka aiheutuvat marras-joulukuussa 2020 ja tammi-maaliskuussa 2021 koronaepidemiaan liittyvien yleisötilaisuuksien viranomaisrajoitusten vuoksi. Kyselyn tuloksista ei anneta toimijakohtaisia tietoja tiedoksi ministeriölle eikä medialle vaan niitä käsitellään laajempina koko kentän tilannetta kuvaavina kokonaistietoina. Tietojen antama kokonaiskuva tilanteesta välitetään opetus- ja kulttuuriministeriölle 15.1.2021.

HUOM! Alan eri toimijoita pyydetään vastaamaan eri kyselyihin. Tarkemmat ohjeet kyselylomakkeiden alussa.

Freelancer tai työntekijä, vastaa Temen/STST:n kyselyyn 10.1. mennessä:
Temen / STST:n kysely jäsenistölle ja freelancereille (siirryt toiselle sivustolle)

Taiken toiminta-avustusta saavat ryhmät, vastaa 13.1. klo 16 mennessä:
Teatterikeskuksen ja Suomen Teatterit ry:n kysely (siirryt toiselle sivustolle)

Muut vapaan kentän ryhmät, vastaa 13.1. klo 16 mennessä:
Sirkuksen ja Tanssin tiedotuskeskusten kysely (siirryt toiselle sivustolle)

Kiitos vastauksistanne!