Avustus iäkkäiden ihmisten kulttuuritoiminnan edistämiseksi (Helsinki)

Hakuaika alkaa 1.2.2021 ja päättyy 26.2.2021 klo 16.00

Avustuksen hakuohjeet ja hakulomakkeet julkaistaan tammikuussa 2021.

Avustusta voivat hakea helsinkiläiset oikeustoimikelpoiset rekisteröidyt taide- ja kulttuurialan yhteisöt. Avustusta eivät voi hakea yksityishenkilöt tai rekisteröimättömät työryhmät. Hakijoita edellytetään kumppanuuksia. Kumppaneina voi olla rekisteröimättömiä yhteisöjä, toimintaryhmiä ja ei-helsinkiläisiä toimijoita sekä esimerkiksi yrityksiä.
Vuonna 2021 avustuksiin käytettävä määräraha on yhteensä 850 000 euroa. Kulttuuri- ja kirjastojaosto päättää rahoitettavista hankkeista kokouksessaan 29.4.2021.

Haun kohdentaminen

Avustukset kohdennetaan helsinkiläisten iäkkäiden ihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä tukevaan kulttuuritoimintaan. Tavoitteena on kiinnittää huomiota erityisesti kotona asuvien iäkkäiden ihmisten mahdollisuuteen elää laadukasta ja kokemusrikasta elämää, jossa he ovat aktiivisia toimijoita. Ennaltaehkäisevillä ja hyvinvointia lisäävillä toimenpiteillä vastataan väestön ikääntymisen tuomiin haasteisiin. Hakukriteereinä painotetaan erityisesti saavutettavuutta ja toimintaa, jolla vahvistetaan iäkkään ihmisen osallisuutta ja toimijuutta.

Avustettavien hankkeiden tulee edistää yhtä tai useampaa seuraavista tavoitteista:
•kulttuuritoimintaa edistävien digitaalisten ratkaisujen kehittäminen
• lähipalveluiden/alueellisen taide- ja kulttuuritoiminnan kehittäminen
• vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen kehittäminen
• taide- ja kulttuuritoimijoiden osaamisen kehittäminen ja uusien työtapojen / rakenteiden luominen

Vertailussa ja arvioinnissa painotetaan hankkeita, jotka edistävät uudenlaisilla kumppanuuksilla ja toimintamalleilla iäkkäiden ihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä. Useamman eri toimijan yhteishankkeet luetaan arvioinnissa eduksi.
Avustusta voidaan käyttää hankkeesta johtuviin kuluihin, jotka eivät ole toimijan suoranaisia perustoiminnan kuluja. Hankkeilla tulee olla omarahoitusosuus. Avustukset ovat harkinnanvaraisia.

Avustushaku on valmisteltu sosiaali- ja terveystoimialan sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteistyönä ehdottaen, että vuonna 2021 avustukset kohdennetaan iäkkäiden ihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä tukevaan toimintaan, joka lisää mahdollisuuksia osallistua liikkumiseen ja kulttuuritoimintaan. Sosiaali- ja terveystoimialan avustukset kohdennetaan liikkumisen edistämiseen ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan avustukset kulttuuritoiminnan edistämiseen.

HUOM! Avustusinfo iäkkäiden ihmisten liikkumisen ja kulttuuritoiminnan edistämiseksi
maanantaina 25.1.2021 klo 14-16, Helsinki-kanava

Avustushakuun liittyvä virtuaalinen info-tilaisuus järjestetään Helsinki-kanavalla 25.1.2021 klo 14-16. Tilaisuudessa käsitellään niin sosiaali- ja terveystoimialan avustushakua iäkkäiden ihmisten liikkumisen edistämiseksi kuin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan avustushakua iäkkäiden ihmisten kulttuuritoiminnan edistämiseksi. Tilaisuuteen voi lähettää etukäteen avustushakuja koskevia kysymyksiä tällä lomakkeella. Myös tilaisuuden aikana on mahdollista esittää kysymyksiä.

Tervetuloa!

Lisätietoja: Sara Kuusi, , puh. (09) 310 32204 (ma-ti klo 9-12)