Hankerahoitusta haettavana koronan runtelemalla Uudellamaalla

Uudenmaan liitto on avannut rahoituksen hankkeille, jotka edistävät elpymistä ja jälleenrakennusta koronakriisistä kärsineellä Uudellamaalla. Valtioneuvoston maakuntiin jakamaa kolmevuotista alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman määrärahaa on Uudellamaalla käytettävissä 3,911 miljoonaa euroa.

Rahoitus on tarkoitettu hankkeisiin, joilla parannetaan uusmaalaisten yritysten toimintaedellytyksiä, vahvistetaan innovaatiotoimintaa sekä helpotetaan luovien alojen elpymistä. Etusijalla ovat hankkeet, jotka perustuvat yhteistyöhön ja hyödyntävät verkostoja.

Haku on avautunut 8. joulukuuta. Tukea voivat hakea esimerkiksi voittoa tavoittelemattomat elinkeino-, koulutus- ja työmarkkinatoimijat sekä järjestöt toimialasta riippumatta. Yksittäisen yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen tukea ei myönnetä. Päätöksiä tehdään joustavasti ja mahdollisimman nopealla aikataululla. 

Rahoitusta haetaan Uudenmaan liiton lomakkeella. Kun anottu tuki on alle 200 000 euroa, päätökset rahoitettavista hankkeista tekee maakuntajohtaja. Suuremmista summista päättää maakuntahallitus. Tuki on enintään 80 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. 

Hakijoiden kannattaa perehtyä Uudenmaan selviytymissuunnitelmaan 2020–2023, sillä asiakirja ohjaa rahoitusta. Hankkeiden tulee toteuttaa myös Uusimaa-ohjelmaa 2.0 sekä Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategiaa. Aineistoihin voi tutustua Uudenmaan liiton verkkosivuilla. 

Hakuinfo verkossa 12.1.

Uudenmaan liitto järjestää 12. tammikuuta kello 12.30 verkossa tilaisuuden, jossa hakua esitellään tarkemmin. Ilmoittautumisen yhteydessä osallistujat voivat esittää jo ennakkoon kysymyksiä rahoitusasiantuntijoille. 

– Alueen innovaatio- ja kehittäjätoimijoilla on varmasti jo hyvät valmiudet tämän tyyppisiin hakuihin, mutta näkisin, että esimerkiksi luovien alojen edustajille ja kolmannen sektorin toimijoille hakuinfosta voi olla erityisesti hyötyä. Kannattaa tulla kuulolle, sanoo kehittämispäällikkö Outi Ervasti Uudenmaan liitosta.

Lisätietoa ja hakuohjeet (siirryt toiselle sivustolle)