Esittävän taiteen valtion­osuusuudistus: haku käynnistyy tammikuussa

Hallituksen esitys esittävän taiteen VOS-uudistukseksi on hyväksytty eduskunnassa 30.11.2020. Uudistuksessa on sen eri vaiheissa kuultu asiantuntijakuulemisissa myös esittävän taiteen eri alojen toimijoita ja organisaatioita, ja lopullisessa, nyt eduskunnan hyväksymässä lakiehdotuksessa näitä näkökantoja on huomioitu varsin hyvin.

Uusi laki esittävästä taiteesta korvaa aiemman teatteri- ja orkesterilain. Yksi merkittävimmistä uudistuksista on se, että lain soveltamisala laajenee ja kattaa kaiken yleisölle suunnatun, tietyssä hetkessä tapahtuvan elävän taiteellisen esitystoiminnan. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että valtionosuusjärjestelmän piiriin voivat jatkossa päästä myös sirkusalan toimijat. Ensimmäinen haku uuden lain mukaiseen järjestelmään alkaa jo tammikuussa 2021. Nyt on siis hakukriteerit täyttävien sirkusryhmien aika ryhtyä valmistelemaan hakemusta!

Valtionosuuden saamisen edellytykset muuttuvat aiemmasta laista jonkin verran. Näitä ovat edelleen se, että toiminta on ammattimaista, säännöllistä, vakinaista ja ympärivuotista. Toiminnalle tulee myös olla riittävät taloudelliset edellytykset eikä toiminnan tarkoituksena ole voiton tavoitteleminen. Uusina ehtoina laki sisältää muutamia henkilöstöön, pääasiassa toiminnan ja taiteellisen toiminnan johtajan koulutukseen ja perehtyneisyyteen sekä henkilöstön riittävään määrään liittyviä edellytyksiä. Lisäksi toimijalla tulee olla monivuotinen tavoitteita, toimintaa ja taloutta koskeva suunnitelma.

Valtionosuusjärjestelmän piiriin voi uuden lain mukaan päästä joko toistaiseksi tai kolmivuotiskauden ajaksi. Tärkeää on kuitenkin huomata, että tammikuussa 2021 alkavassa haussa (kaudelle 2022-24) kaikki hakijat hakevat järjestelmään uusina toimijoina, ja haku toteutetaan vain kolmen vuoden välein. Seuraava hakumahdollisuus tämän ensimmäisen haun jälkeen on siis vasta vuonna 2024.

Hakuaika alkaa 12.1.2021 ja päättyy 15.2.2021 klo 16.15.

Hakuohjeet tulevat opetus- ja kulttuuriministeriön sivuille viimeistään tammikuussa. Alustavat ohjeet ja muuta tietoa uudistuksesta (mm. eri tilaisuuksien esitysmateriaalit sekä lakiehdotuksesta annetut lausunnot) löytyvät täältä: https://minedu.fi/esittavan-taiteen-vos-uudistus