Kysely esittävän taiteen taloudellisista menetyksistä syyskauden 2020 sulkutoimien vaikutuksesta

Kartoitamme tällä lyhyellä kyselyllä esittävän taiteen toimijoiden taloudellisia menetyksiä, jotka ovat aiheutuneet syyskaudella 2020 asetettujen koronaepidemiaan liittyvien yleisötilaisuuksien viranomaisrajoitusten vuoksi. Näillä esitystoimintaan merkittävästi vaikuttavilla rajoituksilla tarkoitamme Uudenmaan, Päijät-Hämeen sekä mm. Vaasan, Mikkelin ja muiden alueiden sulkuun johtaneita viranomaisrajoituksia.

Pyydämme että arvioitte em. rajoitusten vaikutuksesta aiheutuvat tulonmenetyksenne lipputulojen ja muiden tulojen osalta sekä muut aiheutuvat kulut (esimerkiksi vierailijoiden palkat), joihin ei ole ehditty kohdistaa säästötoimenpiteitä. Toivomme tietoa myös sellaisista rajoituksista johtuvista menetyksistä, jotka johtuvat esimerkiksi kieltoalueelle suunnattujen vierailuesitysten peruuntumisesta.

Jotta voimme toimittaa ministeriölle mahdollisimman etupainotteisesti tietoa sulkujen vaikutuksista, toivomme vastauksia heti kun arvio sulkujen taloudellisista vaikutuksista on tiedossanne. Pyydämme vastaamaan kyselyyn viimeistään ma 7.12.2020 klo 16 mennessä. Kyselyn tuloksista ei anneta toimijakohtaisia tietoja tiedoksi ministeriölle eikä medialle vaan niitä käsitellään laajempina koko kentän tilannetta kuvaavina kokonaistietoina.

Haluamme tehdä tietopohjaista, faktoihin perustuvaa edunvalvontaa, joten vastauksenne näihin talouskyselyihin ovat meille äärettömän arvokkaita. Vastausten avulla välitämme tietoa alan tarvitsemista lisätuista päättäjille.

Kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/859472A4F053040A

Kiitos jälleen arvokkaasta yhteistyöstänne,
Suomen Teatterit ry, Teatterikeskus ry, Suomen Sinfoniaorkesterit ry