Taiken apurahojen ja avustusten haku 1.10.–11.11.2020

Syksyn hauissa on muutoksia yhteisöhakijoille, sillä Taike on yhdistänyt avustushakuja suuremmiksi kokonaisuuksiksi.

Taiteilijat ja työryhmät voivat hakea kohdeapurahoja eri taiteenaloilla toteutettaviin projekteihin, apurahoja kulttuurisen moninaisuuden edistämiseen sekä liikkuvuusapurahoja. Apurahojen hakuaika alkaa 1.10. ja päättyy 11.11.

Yhteisöjen tukimuotoja on haettavana seitsemän. Yhteisöt voivat hakea avustuksia 1.10. –2.11.

Kaikki syksyn hakuilmoitukset on julkaistu Taiken verkkosivuilla (siirryt toiselle sivustolle) suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Muutokset yhteisöjen avustuksissa

Toiminta-avustuksiin on yhdistynyt kolme entistä tukimuotoa: residenssiavustukset sekä taiteenalojen kaksi eri toiminta-avustusta. Aikaisempina vuosina yhteisöt ovat hakeneet erikseen eri taiteenalojen toiminta-avustuksia ja residenssiavustuksia.

Toinen uusi haku on avustukset saavutettavuuden, osallistumisen ja hyvinvoinnin edistämiseen. Siinä yhdistyy kaksi entistä tukimuotoa: kulttuurin hyvinvointivaikutusten avustukset sekä avustukset vammaisyhteisöjen kulttuuritoimintaan ja kulttuurin saavutettavuuden edistämiseen.

Muutokset eivät vaikuta jaettavaan määrärahaan.

Lue lisää

Hakuilmoitukset syksyllä 2020

Avustukset yhteisöille

Apurahat taiteilijoille ja työryhmille